Handreikingen

Hoe geef je als gemeente vorm aan plaatselijke samenwerking?

Lees meer
De gezamenlijke vergadering van de NGK en GKv in de Nieuwe Kerk in Kampen.

Herhaling Live-uitzending

De live-uitzending van 11 november kunt u hier terugkijken

Terugkijken

Wat doen we al samen?