7 Sprekers spreken 7 minuten

image_pdfimage_print

Op 11 november spreken 7 sprekers 7 minuten over hoe zij aankijken tegen het proces van samengaan van de NGK en GKv. Vanuit hun eigen achtergrond en perspectief hopen zij de synodeleden en de leden van de landelijke vergadering aandachtspunten mee te kunnen geven voor het vormgeven van het verdere traject.

ds. Willem van ‘t Spijker

“Met spanning volg ik het mooie proces in de hoop dat het voorbode van iets breders kan zijn.”

Ds. Van ‘t Spijker (1958) is predikant van de Samenwerkingsgemeente ‘de Verbinding’ CGKV Hilversum, locatie Pniël en was tot voor kort voorzitter van Deputaten Eenheid van de CGK.

Van ‘t Spijker: “In zo’n 85 plaatselijke CGK’s bestaan vormen van samenwerking met een NGK of een GKv of met beide. In sommige plaatsen al meer dan 40 jaar – en volledig samengegroeid. Dat geeft hartelijke betrokkenheid bij het herenigingsproces tussen GKv en NGK.”

 

Janneke Burger-Niemeijer

“Kinderen en jongeren hebben het vooral nodig dat er in de kerk de bereidheid is je leven te delen met God en met elkaar en daar open over te zijn.”

Janneke Burger (1978) is hoofdredacteur van het christelijke magazine Jente, voor christelijke gezinnen. Ze is theoloog en heeft gewerkt in de CGK en GKv; ze is nu lid van de GKv van Kampen-Noord. Met veel plezier heeft ze in het verleden vanuit de redactie van De Reformatie samenwerking gezocht met Opbouw, eerst in jaarlijkse magazines, daarna via het nieuwe blad Onderweg.

“Ik ben hoopvol over twee kerken die van genade willen leven en niet van wrok en veroordeling; dat is wat ik mijn kinderen wil laten zien! Ik realiseer me dat ik dat misschien (te?) gemakkelijk kan zeggen, omdat ik zelf niet betrokken ben geweest. Ik hoop toch dat die genade er blijft, ook als blijkt dat er nog zoveel gevoelens van pijn, gekwetstheid of zorg leven. Ik hoop dat we elke keer weer naar elkaar willen luisteren en onszelf & elkaar Gods genade willen aanzeggen.”

 

ds. Pieter Niemeijer

“Ik zie groeiende eensgezindheid in het geloof als bron en als doel van kerkelijke eenheid.”

Ds. Niemeijer (1955) is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Rijnsburg en was preses van de Generale Synodes van Amersfoort-Centrum 2005 en Harderwijk 2011-2012. Hem is gevraagd om te vertellen wat hij van belang acht voor het op gang gekomen proces.

 

 

 

 

Jan van Dijk

“Van vechtscheiding naar verliefd, verloofd …. getrouwd?”

Jan van Dijk (1947) was beleidsambtenaar en is al jaren afgevaardigde van de NGK Oegstgeest naar de Landelijke Vergadering. Sinds 2014 is hij lid van de Commissie Contact en Samenspreking.

Van Dijk zal iets vertellen over zijn herinnering aan de scheuring en over zijn hoop voor de toekomst. “Ik geniet van harmonie, heb een hekel aan hokjesdenken en houd de vraag van Paulus in gedachten: ‘Is Christus gedeeld?’.”

 

 

 

ds. Arjan Plaisier

Ds. Plaisier (1956) is predikant in Apeldoorn en was tot vorig jaar scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Hem is gevraagd om vanuit zijn ervaring binnen de PKN en in het licht van Kerk2025 zijn licht te laten schijnen op onze plannen tot hereniging.

 

 

 

 

Sjirk Kuijper

‘Kerken zijn ons, met alle sporen van hun verleden, als erfgoed in beheer nagelaten. Niet als gebalsemde geschiedenis waar wij piëteitsvol met onze vingers af moeten blijven, maar als levende gemeenschap waarvoor wij nu verantwoording dragen.’  

Sjirk Kuijper (1966) is hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Als vijftiger verhuisde hij dit najaar naar Apeldoorn; daarvoor was hij ruim twintig jaar lid en ambtsdrager van de CGKv in Franeker, in Friesland: een provincie met twee NGK’s, minstens 50 kilometer ver weg. Als betrokken beschouwer geeft hij commentaar op de overdracht van kerkelijke verantwoordelijkheid, van generatie op generatie.

 

 

Arine Brouwer-Holwerda

Arine Brouwer (1962) is als trainer en coach betrokken bij de toerusting van werkers in de kerk via Toerusting 2.0. van de NGK.

Haar is gevraagd om als trainer en coach te belichten wat een proces als waaraan we nu beginnen met je doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *