Nieuwsbrief nr. 4 - juni 2018 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. 

---
Handreiking Herstel & Verzoening

PKN-ers geven advies over kerkhereniging

‘Dat je één kerk wordt, moet maar niet een werkelijkheid op papier zijn, maar dat moet je vooral ook oefenen en beleven’. Dat was een van de adviezen die de Regiegroep hereniging NGK-GKv meekreeg van PKN-ers ds. Bas Plaisier en ds. Barend Wallet. Zij waren allebei nauw betrokken bij het Samen op Weg proces dat na een reeks van jaren leidde tot de vereniging van drie kerkverbanden in de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Lees meer >>

---
Eerste plannen

Weer op de vrijgemaakte preekstoel

Eind jaren zestig werden ze geweerd uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Dat deed pijn. Maar onlangs stonden deze Nederlands-gereformeerde predikanten tóch (weer) op de preekstoel van de kerk waar ze ooit niet meer welkom waren. Henk de Jong (86), Wim van der Linde (78) en Johan Schaeffer (71) vertellen over die bijzondere ervaring. Lees meer >>

---
Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk

Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk

De predikanten van NGK en GKv in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk mogen voortaan in elkaars diensten voorgaan. Daartoe hebben de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Bunschoten-Spakenburg (Noorderkerk, Maranathakerk, Petrakerk, Immanuëlkerk) en Eemdijk en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg (Westerkerk) besloten. Bijna alle voorgangers zullen daarin participeren. De eerste kanselruil is D.V. op 15 juli, als ds. Reinier Kramer … Lees meer >>

---
Kanselruil in Oegstgeest

Kanselruil in Oegstgeest

Op zondag 17 juni hebben ds. Pieter Kleingeld (NGK) en ds. Robert Roth (GKv) in elkaars gemeenten gepreekt. Het was de eerste kanselruil tussen deze gemeenten, die in het verleden levensgrote verschillen kenden, maar de laatste jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. Robert Roth spreekt op Facebook van ‘een superzondag’ met over en weer echt bemoedigende reacties. Lees meer >>

---
Plaatselijke initiatieven

NGK Morgenster nodigt Regiegroep uit

Welk effect heeft het landelijk herenigingsproces op onze plaatselijke samenwerking? De NGK Morgenster en de GKv Noorderlicht in Wezep organiseren regelmatig gezamenlijke diensten en ook hun predikanten ruilen wel eens van kansel. Hoe verhoudt dit zich tot het landelijk samengaan? Pieter Dirk Dekker ging namens de Regiegroep naar Wezep om antwoorden en achtergronden te geven. Lees meer >>

---
Preekroosters maken

4 november 2018 voorbedezondag

Aan de kerken van GKv en NGK wordt gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Voor deze speciale zondag wordt een preekschets gemaakt en zijn één of meer leespreken beschikbaar. In september stelt de regiegroep die ter beschikking aan predikanten en preeklezers. Meer informatie hierover leest u in de volgende Nieuwsbrief.

---