Nieuwsbrief nr. 5 - sept 2018 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---

4 november 2018 voorbedezondag

Zondag 4 november wordt een bijzondere dag binnen onze kerken. Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) wordt gevraagd om op die zondag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Daarbij bidden we in het bijzonder voor het herenigings- en eenwordingsproces van de GKv en NGK.

Het is mooi als op die zondag ook gepreekt wordt rond het thema van de kerkelijke eenheid. Gemeenten waar die zondag geen predikant voorgaat, kunnen gebruik maken van leespreken die de Regiegroep beschikbaar stelt. Predikanten kunnen inspiratie ontlenen aan een preekschets. Door erover te preken wordt het gesprek rond kerkelijke eenheid bevorderd en het persoonlijke gebed van gemeenteleden gestimuleerd.

Kort voor 4 november brengt de Regiegroep ook een Handreiking uit. Daarin staan praktische tips over hoe je vanuit het landelijke herenigingsproces plaatselijk aan het werk kunt gaan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende situaties van plaatselijke kerken.

---
Opening academisch jaar markeert samengaan predikantsopleidingen GKv-NGK

Nu één predikantsopleiding voor GKv en NGK

De opening van het nieuwe studiejaar aan de Theologische Universiteit in Kampen op 3 september stond in het teken van de integratie van de predikantsopleidingen van GKv en NGK. Vanaf 1 augustus is er sprake van een gezamenlijke predikantsopleiding van beide kerken, nadat daar bij de breuk van vijftig jaar geleden een eind aan kwam. 

Meer lezen

---

Nieuwe kruik voor onherstelbaar verleden

De werkgroep Verzoening & Recht (samengesteld vanuit DKE en CCS) stelt een nieuwe kruik beschikbaar waarin mensen hun verhaal van onherstelbaar verdriet kwijt kunnen. Op 11 november 2017 werd ook een kruik gebruikt waarin symbolisch de tranen uit het verleden werden opgevangen. Deze werd verzegeld, maar er lijkt nog steeds behoefte aan het opschrijven van pijn en verdriet uit het verleden. 

Meer lezen

---
Nieuwe samenwerkingsgemeente in Heerde

Heerde-Epe nu ook samenwerkings-gemeente

Vanaf 1 september 2018 vormen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heerde – Epe een samenwerkingsgemeente. Na een landelijk kerkelijk conflict in de jaren zestig zijn beide kerken (landelijk en plaatselijk) gescheiden opgetrokken, maar daar komt in Heerde nu een einde aan. De afgelopen jaren zijn er steeds meer dingen gezamenlijk opgepakt, zoals het jeugdwerk, de …

Meer lezen

---
NGK Morgenster nodigt Regiegroep uit

Initiatieven plaatselijke samenwerking

Wezep had op zondag 9 september een primeur. Ds. Maarten van Loon werd als nieuwe predikant van de GKv Wezep bevestigd door Jan Michiel de Groot, predikant van de NGK Wezep. Beide gemeenten werken al geruime tijd nauw samen.

Sinds kort zijn er elke zondagmorgen gezamenlijke diensten van de NGK en de GKv Barneveld/Voorthuizen in het Nederlands Gereformeerde kerkgebouw aan het Bunckmanplein in Voorthuizen. De kerkdiensten vinden plaats onder het motto ‘Kerk aan het Plein’.

In Langeslag (Overijssel) vormen GKv en NGK sinds enige tijd een samenwerkingsgemeente: NGKV De Regenboog. De gemeente telt ca. 250 leden.

In Barendrecht hielden GKv en NGK deze zomer voor het eerst gezamenlijke kerkdiensten.

In Amstelveen, Hoogeveen en Maassluis waren er voor het eerst gesprekken tussen (delegaties van) beide gemeenten.

Meer lezen

---