Nieuwsbrief nr. 6 - okt 2018 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---

Voorbedezondag 4 november 2018 

Zondag 4 november wordt een bijzondere dag binnen onze kerken. Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) is gevraagd om op die zondag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Daarbij bidden we in het bijzonder voor het herenigings- en eenwordingsproces van de GKv en NGK.

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van deze bijzondere zondag.

---

Korte film verbeeldt verhaal van onze kerken

In het kader van de hereniging van de kerken GKv en NGK, heeft de Regiegroep die dit proces voorbereidt, een korte film (3,50 min) laten maken. Dit filmpje is bedoeld voor alle gemeenten van GKv en NGK en wil het verlangen dat beide kerken drijft verwoorden en onder de aandacht brengen. Het filmpje vertelt het verhaal van onze kerken, hoe ze uit elkaar gingen, maar ook elkaar weer aan het vinden zijn.

De Regiegroep heeft alle gemeenten gevraagd de korte film in de dienst van zondag 4 november te laten zien om bekendheid te geven aan het proces.

Het filmpje is ook heel geschikt voor (gebruik bij) andere gelegenheden: catechisatie, gespreksgroepen, gezamenlijke activiteiten van kerkenraden/gemeenten van GKv en NGK etc. Ook kunt u het delen via uw website en social media. 

Meer lezen

---
Leespreken voor voorbede-zondag kerkelijke eenheid

Leespreken voor voorbedezondag kerkelijke eenheid

Wilt u de dienst op zondag 4 november helemaal in het teken van kerkelijke eenheid zetten? Dan kunt u gebruik maken van een van de preken die vier predikanten hebben voorbereid. Elke preek belicht kerkelijke eenheid vanuit een ander perspectief en Bijbelboek. Predikanten kunnen deze preken ook als voorbeeldpreek gebruiken en naar eigen inzicht aanpassen of met behulp van de lijnen in de preek een eigen preek maken. U kunt de preken downloaden door naar de website te gaan.

Meer lezen

---
Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

Lied van Ria Borkent ook geschikt voor 4 november

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft speciaal voor de gezamenlijke avonddienst op 11 november 2017 een lied geschreven. Dit lied is ook erg toepasselijk voor in de dienst van zondag 4 november wanneer we stil willen staan bij kerkelijke eenheid. Het lied is vrij te downloaden en te gebruiken. 

Meer lezen

---
Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Wat kunnen gemeenten plaatselijk doen om de eerste contacten te leggen? Hoe kun je de kennismaking verdiepen? Moeten een GKv- en een NGK-gemeente in een bepaalde plaats, straks één gemeente worden?  

Met de Handreiking Plaatselijke Samenwerking wil de Regiegroep laten zien wat er voor gemeenten mogelijk is, ongeacht waar gemeenten zich in het proces van samenwerking of eenwording bevinden.

Voor elke fase in het proces zijn er praktische tips en voorbeelden verzameld, die naar eigen inzicht en passend bij de plaatselijke situatie kunnen worden toegepast. De tips gaan vergezeld van praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten.

 Meer lezen

---
Bouwstenen voor een gesprek

Bouwstenen voor een gesprek

‘Allemaal prima, maar voor ons hoeft het niet zo…’

Dat gevoel kun je zomaar hebben. Mooi dat allerlei gemeenten elkaar weer vinden, maar niet elke kerk hoeft daar toch mee bezig te gaan? Gaan we terug naar een opgelegde eenheid? Moeten we samengaan met een gemeente die zo anders is? Er kunnen redenen zijn om niet al te hard te werken aan eenheid met een gemeente in de buurt. Misschien zijn het vooral gevoelens. Neem het in ieder geval serieus. En ga het gesprek aan binnen de gemeente.

Voor zo’n gesprek over voors en tegens van plaatselijke eenheid geeft de Regiegroep een paar bouwstenen. U kunt deze via de website downloaden.

Meer lezen

---
3G-gemeente in Hengelo op komst

3G-gemeente in Hengelo op komst

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo willen per 1 januari 2019 één gemeente vormen. Deze gemeenten werken al geruime tijd samen en tellen samen circa 950 leden.

Meer plaatselijke initiatieven
In Rotterdam heeft in de zomermaanden kanselruil plaatsgevonden tussen de GKv-gemeenten Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Delfshaven en de NGK Rotterdam-Overschie. Ds. Joop van ’t Hof (NGK) ging voor in de beide …

Meer lezen

---