Nieuwsbrief nr. 1 - maart 2018 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Even voorstellen

Even voorstellen

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

De Regiegroep is een gemêleerde groep van acht mensen samengesteld vanuit diverse achtergronden. Vanuit de GKv hebben Kornelis Harmannij, Maaike Harmsen, Harmke Vlieg-Kempe en Rob Vreugdenhil plaatsgenomen in de groep. Vanuit de NGK zijn dat Ad de Boer, Pieter Dirk Dekker, Sytze Huizinga en Jan van der Stoep. 

Samen willen we invulling geven aan het proces van samengaan: wat zijn onze verwachtingen?

Meer lezen

---
Eerste plannen

Eerste plannen

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv komt met de eerste plannen om het herenigingsproces in goede banen te leiden. Zo komt er een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken bij vragen als: is er pijn en verdriet bij leden van onze gemeente over wat er in de jaren zestig of korter geleden gebeurd is? En dan natuurlijk ook: Wat is er nodig om tot verzoening en herstel te komen?

Meer lezen

---
Plaatselijke initiatieven

Plaatselijke initiatieven

Op tal van plaatsen in Nederland geven plaatselijke gemeenten van de GKv en NGK invulling aan het proces van samengaan. In Nunspeet is sinds januari dit jaar een samenwerkingsgemeente ontstaan die de naam De Brug heeft gekregen. De nieuwe gemeente wil dit jaar gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Dat doen ze aan de hand van het jaarthema ‘Samen leven’. Twee verschillende kerkelijke culturen komen samen. Hoe ga je dan ‘samen leven’, op de zondagen en door de week? Dit is een van de vragen waar de gemeente met elkaar over na wil denken. 

Meer lezen

---
Inspiratie en verootmoediging

Kerken laat u horen!

De Regiegroep verwelkomt vragen en reacties vanuit de kerken: ‘We vinden het belangrijk dat gemeenten meedenken. Dat ze vanuit hun ervaring met samenwerking of integratie met hun partnerkerk met verhalen, ervaringen en suggesties komen. Dat ze met hun zorgen en hun aarzelingen, in sommige gevallen misschien zelfs schrikbeelden voor de dag komen: Moeten we straks plaatselijk één gemeente worden? Hoe moet dat bij ons, waar de GKv of de NGK zo heel anders is dan onze gemeente? Hoeveel ruimte is er straks voor verschillen tussen gemeenten? We staan open voor al dat soort vragen.’ 

Mail uw vragen/opmerkingen naar: regiegroep@ngk.gkv.nl

---
11 november terugkijken

11 november terugkijken

Op zaterdag 11 november 2017 vond de gezamenlijke vergadering plaats van de NGK en GKv in de Nieuwe Kerk in Kampen. De Regiegroep werd deze dag  benoemd en belast met de opdracht het proces van samengaan in goede banen te  leiden. Van deze dag zijn opnamen gemaakt die u kunt terugkijken.

Meer lezen

---