Nieuwsbrief nr. 11 - mei 2019 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

De Predikantenvereniging (PV) van de GKv wil zich graag omvormen tot een vereniging voor GKv- én NGK-predikanten.

PV-voorzitter Willem de Graaff en CGMV-directeur Martin van Eerde hebben in een brief alle NGK-predikanten uitgenodigd om lid te worden van de PV. De vereniging is volgens hen ‘een plek van onderlinge ontmoeting en bemoediging’, onder meer op het jaarlijkse Pinkstercongres, maar via de koppeling aan vakorganisatie CGMV is ze ook een beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van de predikanten bij onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en kerkelijk personeelsbeleid.

Meer lezen

---
Van samenspreken naar samenwerken

Van samenspreken naar samenwerken

Het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (GKv) en de Commissie voor Contact en Samenspreking (NGK) staan inmiddels schouder aan schouder in het contact met gesprekspartners als CGK, vGKN, PKN en Vijfkerkenoverleg, Nationale Synode, COGG en Raad van Kerken.

Sytze Huizinga (CCS) ervaart dit als een gave van de Heer van de kerk: ‘Zo kunnen we ons voluit richten op onze primaire taak: het evangelie verkondigen en Hem de eer geven, in plaats van onderling te kissebissen.’

Meer lezen

---
Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

‘Het proces van samen een visie ontwikkelen is in goede harmonie verlopen.’ Dat is wat ds. Kees Smit (Culemborg, NGK) voorop wil stellen.

 

Ds. Smit is 25 jaar krijgsmachtpredikant geweest en nu voorzitter van de Commissie Categoriaal Pastoraat (CCP). De CCP begeleidt predikanten en kerkelijk werkers in de krijgsmacht en de gezondheidszorg, en bij justitie. Dat werk vertoont veel overlap met dat van het deputaatschap Geestelijke Verzorging Militairen (GVM) van de GKv. Commissie en deputaten werken dan ook al vele jaren nauw samen. Een opvallend verschil was wel dat het werkterrein van de GVM zich voorheen beperkte tot geestelijk verzorgers in de krijgsmacht. Nu GVM en CCP samengaan, is het werkterrein van de CCP hun gezamenlijke werkterrein geworden. Voor de synode/landelijke vergadering van 2020 hebben ze een nieuw, gezamenlijk visiestuk opgesteld.

Meer lezen

---
Plaatselijke ontwikkelingen

 

Plaatselijke ontwikkelingen

De Bethelkerk (NGK, 695 leden) en de Koningskerk (GKv, 178 leden) in Langerak hebben het voornemen om per 1 januari 2020 samen één gemeente te vormen.

Dat is de uitkomst van een proces van steeds intensievere samenwerking tussen de beide gemeenten.

Lees op de website meer over Langerak, Zeist, Houten, Nieuwegein, Marknesse en Emmeloord:

Meer lezen

---