Nieuwsbrief nr. 12 - juni 2019 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

Doe mee met onze enquête!

Doe mee met onze enquête!

Hoe moet de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK straks gaan heten? Klik op deze link: enquête naam GKv/NGK na hereniging en geef je mening. Wil je weten waarom we juist deze namen voorstellen? Lees dan het bericht hieronder: ‘Hoe gaat hij heten?’

---
'Hoe gaat hij heten?'

'Hoe gaat hij heten?'

Toen ik geboren werd, mochten mijn broers en zussen daarover meedenken. Nu er bij het verwachte samengaan van NGK en GKv een nieuwe kerkgemeenschap wordt geboren, mogen alle broers en zussen meedoen.

Meer lezen

---

Nieuwe kerkorde naar de kerken 

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd. De kerkorde is geschreven door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) die er anderhalf jaar aan gewerkt heeft.

Meer lezen

---

Kerkorde: 'Zoek hulp en wijsheid bij elkaar.'

Ze zijn blij dat de klus van het werken aan een nieuwe kerkorde er voor dit moment op zit, maar hopen tegelijkertijd dat de kerken hen via hun reacties op de kerkorde met veel nieuw werk zullen opzadelen. ‘Ik vind het mooi werk om met de kerkorde bezig te zijn, maar zit niet vast aan deze tekst. Als er op onderdelen brede kritiek zou komen, gaan we ontspannen kijken hoe het anders kan’, zegt Kornelis Harmannij, predikant van de GKv Eindhoven-Best en de belangrijkste penvoerder in de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK). Hij was ook nauw betrokken bij het maken van de nieuwe kerkorde van de GKv. Die dateert van 2014 en de inkt daarvan is dus nauwelijks droog, maar Harmannij heeft geen moeite met veranderingen ten opzichte van zijn vorige geesteskind.

Meer lezen

---

 

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt (GKv/NGK)en het Missionair Steunpunt (NGK) geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform gaat NGK- en GKv-gemeenten ondersteunen op het gebied van diaconaal-missionaire processen en projecten en hen ondersteunen bij kerkplanting. Het Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ) en het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) hebben gezamenlijk tot deze stap besloten. De bestuurlijke aansturing valt onder het DDZ, dat bestaat uit drie GKv- en drie NGK-leden. Deze stap sluit aan op de bij beide organisaties gegroeide overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. In deze ‘integral mission’ gaan missionair en diaconaal werk samen in de verwachting dat mensen iets proeven van de liefde van Christus die in daden tot uitdrukking komt.

Meer lezen

Voor vragen over integral mission is een speciale website: www.kerkindebuurt.nl.

 

---