Nieuwsbrief nr. 13 - augustus 2019 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Informatieavonden over de concept-kerkorde

Informatieavonden over de kerkorde

In het herenigingsproces van NGK en GKv wordt door een werkgroep gewerkt aan een nieuwe kerkorde voor het nieuwe kerkverband. In dat document wordt vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan, op elkaar toezien en voor elkaar zorgen.

Meer lezen.

---
Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

‘Kippenvelmomenten tijdens gezamenlijke dienst’. Onder die kop schreef de plaatselijke krant de Bunschoter over de drie gezamenlijke zondagavonddiensten in augustus van de vier GKv-gemeenten en de NGK in Bunschoten-Spakenburg.

Meer lezen.

---
Bidden voor de CGK

Bidden

voor de CGK

Als Regiegroep weten we ons rijk gezegend met de eenheid die God geeft aan de Nederlands Gereformeerde en de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. We zijn dankbaar voor die hervonden eenheid, plaatselijk, maar nu ook steeds meer op het niveau van de landelijke kerkverbanden. Daarin ervaren we Gods trouw.

Meer lezen.

---
In memoriam ds. Kor Muller

In memoriam

ds. Kor Muller

Op 15 juli jl. is ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, na een ernstige ziekte overleden. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK. Hij is vanaf 1994 nauw betrokken geweest bij de gesprekken tussen NGK en GKv.

Meer lezen.

---