Nieuwsbrief nr. 14 - september 2019 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
En de naam wordt...

En de naam wordt...

Van de vier namen die de Regiegroep in een enquête aan u voorlegde, zijn er twee duidelijk favoriet. Welke twee dat zijn, leest u hieronder.

Meer lezen.

---
Verlangen naar een nieuwe kerk (2)

Verlangen naar een nieuwe kerk (vervolg)

Verlangen naar een nieuwe kerk – zo noemden we het visiedocument dat we in januari van dit jaar publiceerden Met alle reacties die we daarop kregen, hebben we onze winst gedaan. Een tweede, herziene versie is inmiddels beschikbaar als stimulans voor het gesprek in de kerken over de geestelijke contouren van het nieuw te vormen kerkverband.

Meer lezen.

---
Wie komt de Regiegroep versterken?

Wie komt de Regiegroep versterken?

De Regiegroep is op zoek naar iemand die het team komt versterken. In het voorjaar van 2019 is Harmke Vlieg teruggetreden vanwege haar drukke baan als wethouder in Assen. We zoeken iemand die lid is van de GKv met interesse in en basiskennis van het kerkverband, en die positief staat tegenover het proces van hereniging van NGK en GKv.

Meer lezen.

---
Een steuntje in de rug

Een steuntje in de rug

De gezamenlijke synode van NGK en GKv heeft op 11 november 2017 het verlangen uitgesproken om zo spoedig mogelijk te komen tot één kerkgemeenschap. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is het proces van eenwording op allerlei plaatsen en manieren in volle gang.

Meer lezen.

---
Belangrijke data

Belangrijke data

Op weg naar hereniging wordt er achter de schermen hard gewerkt, maar tegelijk is het het verlangen van de Regiegroep dat beide achterbannen zoveel mogelijk van haar werk op de hoogte zijn en erbij betrokken worden. Lees hieronder welke bijeenkomsten er gepland staan en hoe u mee kunt bidden, denken en praten.

Meer lezen.

---