Nieuwsbrief nr. 15 - oktober 2019 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Houd vol...

Houd vol...

Wat hebben zanger Kees Kraaijenoord en het proces van eenwording van NGK en GKv met elkaar te maken? En waarom bevat het rapport van de Regiegroep een link naar een uitvoering van een van zijn liederen?

Meer lezen.

---
Tussenbalans Regiegroep

Tussenbalans Regiegroep

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv heeft zijn rapport klaar. De GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK zullen zich daar komend jaar gezamenlijk over buigen. Tijd voor een tussenbalans door Regiegroepvoorzitter Ad de Boer.

Meer lezen.

---
3 november: bidden voor kerkelijke eenheid

3 november: bidden voor kerkelijke eenheid

Bidt u zondag 3 november ook mee? Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) is gevraagd om die dag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Het proces van eenwording van beide kerkverbanden is daarbij een belangrijk aandachtspunt, maar niet het enige.

Meer lezen.

---
Website landelijke vergadering en synode

Website landelijke vergadering en synode

Voorafgaand aan de landelijke vergadering van de NGK (lv) en de generale synode van de GKv (gs) worden volgende maand bidstonden gehouden, respectievelijk D.V. op 8 en op 15 november (zie het bericht belangrijke data). Er wacht de afgevaardigden een bijzonder vergaderseizoen. Beide kerkelijke vergaderingen hebben behalve hun eigen agenda ook een gemeenschappelijke.

Meer lezen.

---
Samenwerken rond liturgie

Samenwerken rond liturgie

‘We zijn in de afgelopen anderhalf jaar naar elkaar toegegroeid door samen te vergaderen en mee te gaan denken over elkaars doelstellingen en activiteiten. Dat hebben we als een mooi en leerzaam proces ervaren. Het heeft erin geresulteerd dat vol vertrouwen de opdracht aanvaarden om straks in een gezamenlijke commissie eredienst onze krachten te bundelen.’

Meer lezen.

---