Nieuwsbrief nr. 16 - november 2019 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Zeewolde en Goes: vergaderingen gestart

Zeewolde en Goes: vergaderingen gestart

In de eerste helft van november zijn zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) geopend, respectievelijk in Zeewolde en in Goes. De landelijke vergadering ging op 8 november van start met een bidstond in Zeewolde. De synode startte een week later, eveneens met een bidstond.

Meer lezen.

---
Reageren op de concept-kerkorde: uiterlijk 1 jan. a.s.

Reageren op de concept-kerkorde: uiterlijk 1 jan. a.s.

De gemeenten van GKv en NGK hebben nog tot 1 januari 2020 de tijd om te reageren op het voorstel voor een nieuwe kerkorde voor NGK/GKv.

Meer lezen.

---
DKE: "Synode, neem afstand van '67"

DKE: "Synode, neem afstand van '67"

Deputaten kerkelijke eenheid doen oproep aan GKv-synode.   Deputaten kerkelijke eenheid (DKE) vragen de GKv-synode in een aanvullend rapport om afstand te nemen van het synodebesluit uit 1967 waarin de Open Brief werd veroordeeld, en spijt te betuigen over dit besluit en de verstrekkende gevolgen ervan.

Meer lezen.

---

 

Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

Op 6 december 2019 werd aan drs. Henk de Jong (87), emeritus predikant in de NGK, door de Theologische Universiteit in Kampen een eredoctoraat verleend vanwege zijn onderscheidende bijdrage aan de ontwikkeling van de Bijbelse theologie.

Meer lezen.

---
Plaatselijke samenwerking

Plaatselijke samenwerking

Terwijl de synode en de landelijke vergadering zich in februari over het definitieve besluit tot hereniging gaan buigen, gaat de samenwerking tussen NGK en GKv op lokaal niveau onverminderd door. Hieronder een aantal gebeurtenissen uit de afgelopen weken.

Meer lezen.

---