---

Nieuwsbrief nr. 17 - januari 2020 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---

 

LV-GS2020: in de startblokken

Op 7 en 8 februari gaan de leden van de GKv-synode (GS) en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK voor het eerst samen aan slag. Ze beginnen met een retraite in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, waarin ruimte gemaakt wordt voor kennismaking, geloofsgesprekken en gebed.

Meer lezen.

---
FAQ

FAQ

Over de eenwording van NGK en GKv leven binnen de kerken vragen. Soms worden die rechtstreeks aan de Regiegroep gesteld, soms komen we ze op een andere manier op het spoor. We pakken een paar van die vragen op en voorzien ze van een antwoord.

Meer lezen.

---
Gereformeerde Kerk Langerak

Gereformeerde Kerk Langerak

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de NGK en de GKv Langerak samen de Gereformeerde Kerk Langerak. Dat werd op 5 januari gevierd met een feestelijke dienst in de Bethelkerk in aanwezigheid van tal van gasten.

Meer lezen.

---
Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Dagboek besteedt aandacht

aan kerkelijke eenheid

Het nieuwe jaar is inmiddels een halve maand oud, misschien wat laat voor de aanschaf van een Bijbels dagboek voor 2020. Aan de andere kant, als je het nu koopt, heb je er nog elf-en-een-halve maand plezier van.

Meer lezen.

---