---

Nieuwsbrief nr. 18 - februari 2020 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---

Deze nieuwsbrief is in zijn geheel gewijd aan het zogeheten 'koersbesluit' dat afgelopen zaterdag, 8 februari, unaniem genomen is door de gezamenlijke landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv).

Het is een belangrijke mijlpaal op de weg naar hereniging van beide kerkverbanden.

---

Door op de weg naar één kerkgemeenschap

‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap.'

 

Zo vat Frans Schippers (op de foto rechts) het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) gezamenlijk en unaniem genomen is. Schippers is voorzitter van de landelijke vergadering.

Dit koersbesluit, voorbereid door de regiegroep hereniging, maakt van het in 2017 uitgesproken verlangen om één kerkverband te gaan vormen een concreet besluit: we gaan het, als God het wil, nu ook daadwerkelijk dóen.

‘We geloven dat Christus ons drijft,’ zegt Schippers in een dubbelinterview dat na afloop van het koersbesluit is opgenomen. ‘Hij vraagt ons, denkend aan het gebed van de Heer Jezus zelf, dat wij dienend zijn als wij streven naar kerkelijke eenheid in onze verbanden. Dat willen we heel graag, daar verlangen we naar.’

Dit koersbesluit heeft een lange voorgeschiedenis, vertelt ds. Melle Oosterhuis in datzelfde interview. Oosterhuis, preses van de generale synode, noemt begin jaren negentig als het moment waarop er al gesprekken op gang kwamen tussen beide kerkverbanden, met het oog op hereniging. ‘Die gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot herhaalde aanzoeken van de kant van de NGK naar de GKv. Het heeft tijd gevraagd om ons daarop te bezinnen, maar ten slotte, in 2017, konden we die verzoeken niet meer weerstaan.’

Meer lezen.

---

© Fontanafoto