Nieuwsbrief nr. 20 - mei 2020 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Achter de schermen...

Achter de schermen...

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van synode (GKv), landelijke vergadering (NGK) en diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. De beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen geven een kijkje áchter de schermen.

Meer lezen.

---
Plan voor fusie landelijke instellingen

Plan voor fusie landelijke instellingen

Drie landelijke instellingen van GKv en NGK op het gebied van dienstverlening aan gemeenten zijn van plan om te gaan fuseren. Dat blijkt uit een intentieverklaring van de besturen van het Praktijkcentrum (GKv), Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt (GKv/NGK) en de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGK).

Meer lezen.

---
Coronacrisis stimuleert samenwerking

Coronacrisis stimuleert samenwerking

De noodzaak om vanwege de coronacrsis online kerkdiensten te houden heeft de samenwerking tussen kerken gestimuleerd. Her en der verzorgen plaatselijke gemeenten hun online diensten samen: soms binnen hetzelfde kerkverband, zoals in de GKv, waar de gemeenten in Den Haag, Voorburg en Bodegraven samenwerken in online diensten, maar ook over de grenzen van het eigen kerkverband heen heen.

Meer lezen.

---