Nieuwsbrief nr. 21 - juli 2020 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Voorstel regio-indeling na hereniging

Voorstel regio-indeling na hereniging

De Regiegroep heeft zich in opdracht van de landelijke vergadering en de generale synode de afgelopen maanden gebogen over een voorstel voor een nieuwe regio-indeling. Het voorstel is in de eerste week van juni naar de kerkenraden gegaan. U kunt het voorstel en de bijbehorende toelichting bekijken als u op de link hieronder klikt.

Meer lezen.

---
Synode en lv: doorstart in september

Synode en lv: doorstart in september

Na een gedwongen rustperiode dit voorjaar en na de zomervakantie pakken de synode en landelijke vergadering het werk in september weer op. Het plan is om op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar te komen in conferentiehotel Mennorode in Elspeet.

Naast bespreking van en besluitvorming rondom gezamenlijke rapporten van diverse deputaatschappen/commissies staan er dit najaar een paar stevige dossiers op de agenda.

 

Meer lezen.

---