Nieuwsbrief nr. 3 - mei 2018 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Handreiking Herstel & Verzoening

Ook landelijke voorzitters ruilen regelmatig van kansel

Sinds de beide landelijke vergaderingen van de NGK en GKv besloten de kansels voor elkaar open te stellen, zijn er al verschillende preekvoorzieners geweest die een voorganger van het andere kerkverband uitnodigden te komen preken in hun gemeente. Ook beide voorzitters van de kerkverbanden kregen de nodige verzoeken. Zo ging ds. Melle Oosterhuis (GKv) voor in de Tehuisgemeente in Groningen en ds. Willem Smouter (NGK) in verschillende GKv-gemeenten. Voor beiden positieve, maar ook wel emotionele en soms wat verwarrende ervaringen.

Meer lezen

---
Eerste plannen

Gezamenlijke predikantenopleiding 

De TU Kampen en de NGP (Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding) gaan gezamenlijk een predikantenopleiding aanbieden. Vanaf 1 september 2018 zullen theologiestudenten die predikant willen worden in de Nederlands Gereformeerde Kerken, de predikantsmaster aan de TU Kampen volgen. Voor het nieuwe studiejaar hebben zich hiervoor vanuit de NGK al vier nieuwe master-studenten aangemeld.

Meer lezen

---
Plaatselijke initiatieven

Brunssum schrijft Maastricht brief

‘Onderzoek of pijn uit het verleden nog een rol speelt als het gaat om het samengaan van de NGK en GKv’, staat als aanwijzing in de Handreiking Herstel & Verzoening. De kerkenraad van GKv Brunssum-Treebeek schreef een brief naar de NGK-GKv gemeente in Maastricht om te vragen of er misschien nog gevoelens van pijn en onbehagen zijn bij de NGK-leden als gevolg van de scheuring in het verleden. Een initiatief dat de kerkenraad noodzakelijk vond met het oog op de landelijke en plaatselijke eenwording van de NGK-GKv.

Meer lezen

---
Preekroosters maken

Maak er uw jaarthema van!

De Brug in Nunspeet is vanaf 1 januari 2018 een samenwerkingsgemeente van de Kruiskerk en de Open Hof. Twee verschillende kerkelijke culturen komen samen. Hoe ga je dan ‘samen leven’, op de zondagen en door de week? De Brug trekt er een heel jaar voor uit om daaraan invulling te geven. Dat doen ze rondom het thema 'Samen leven' waarbij ze tal van activiteiten organiseren. Organiseert uw gemeente ook iets wat anderen zou kunnen inspireren? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen: regiegroep@ngk.gkv.nl. 

Meer lezen

---