Nieuwsbrief nr. 22 - september 2020 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
'Klaar om het werk weer op te pakken'

'Klaar om het werk weer op te pakken'

De landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) maken een doorstart. Zes afgevaardigden, onder wie de voorzitter van de lv, vertellen hoe ze de afgelopen periode ervaren hebben en hoe ze aankijken tegen het vergaderwerk dat nu weer op hen wacht.

Meer lezen.

---
Kerkorde terug naar de kern

Kerkorde terug naar de kern

Er is een nieuw voorstel voor de kerkorde die bij de hereniging van NGK en GKv de bestaande kerkordes moet vervangen. In 2019 werd een eerste versie, gemaakt door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK), voor commentaar aan de kerken voorgelegd. Nu is er een nieuwe versie, die voorzien van een toelichting naar de synode en landelijke vergadering is gestuurd.

Meer lezen.

---
'Vernieuw verankering aan de Bijbel'

'Vernieuw verankering aan de Bijbel'

GKv/NGK moeten op zoek naar een nieuwe en daarmee sterkere verankering aan de leer van de Bijbel, nu het instrument dat tot dusver daartoe dient – de binding van ambtsdragers aan de klassieke belijdenisgeschriften – steeds minder functioneert. Die aanbeveling doet de Regiegroep hereniging NGK/GKv aan lv en synode in een begeleidende brief bij het nieuwe concept van de kerkorde.

Meer lezen.

---
Samenwerking TU en Foundation Academy

Samenwerking TU en Foundation Academy

De Theologische Universiteit Kampen (TUK), die de predikantsopleiding voor GKv en NGK verzorgt, gaat samenwerken met de School of Divinity van Foundation Academy in Amsterdam.  Die staat onder leiding van Theoloog des Vaderlands dr. Samuel Lee en verzorgt hoger onderwijs met een evangelische signatuur voor migranten en vluchtelingen.

Meer lezen.

---