Nieuwsbrief nr. 23 - november 2020 | Maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Groeiende samenwerking

Groeiende samenwerking

Momenteel gaat veel aandacht uit naar wat de generale synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK samen doen op weg naar de hereniging van beide kerkverbanden; zie de andere berichten in deze nieuwsbrief.


Tegelijkertijd vonden er recent ook in en tussen lokale kerken mooie dingen en ontwikkelingen plaats. Als u op de meer-lezenlink hieronder klikt, leest u een paar voorbeelden daarvan.

Meer lezen.

---
Recht, verzoening en vrede bevorderen

Recht, verzoening en vrede bevorderen

Verzoening tot stand brengen en recht doen zijn een kernopdracht van de kerk van Jezus Christus, klonk het drie jaar geleden in de Nieuwe Kerk in Kampen.

Vanuit die overtuiging is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in contact met kerkleden die pijn lijden onder wat er in de jaren zestig en daarna is gebeurd.Recent hebben de GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK besloten om daar voor de komende jaren een vervolg aan te geven. Ze hebben een gezamenlijke commissie verzoening en recht ingesteld als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden.

Meer lezen.

---
Toenadering en verwijdering

Toenadering en verwijdering

Het onderwerp kerkelijke eenheid kent als schaduwzijde de nog steeds bestaande, soms zelfs groeiende verdeeldheid. Dat spanningsveld werd heel zichtbaar tijdens de gs/lv-clustervergadering waarin gasten van verwante Nederlandse kerkgenootschappen het woord voerden.

Waar aan de ene kant de Protestantse Kerk Nederland en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland toenadering zoeken, raken de Christelijke Gereformeerde Kerken steeds verder buiten beeld.

Luister naar de toespraken van de vertegenwoordigers van de drie genoemde kerken.
Klik op de link:

Meer lezen.

---
NGK/GKv naar de Raad van Kerken

NGK/GKv naar de

Raad van Kerken

De Raad van Kerken noemt zich ‘een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland’. Binnenkort wordt dat aantal naar verwachting uitgebreid naar 20, omdat de NGK en GKv van plan zijn om zich bij de Raad aan te sluiten. Dat besluit namen de beide kerken op zaterdag 7 november jl.

Ds. Tiemen Dijkema, voorzitter van de gezamenlijke GKv-NGK-commissie die het besluit om toe te treden tot de Raad van Kerken voorbereidde, memoreerde dat er in het verleden door de twee kerkverbanden veel is geïnvesteerd in contacten met nabije kerken. Nu wordt daarnaast gewerkt vanuit het besef dat Christus’ kerk, ook wereldwijd, veel groter is. Hij riep op ‘om bescheiden te zijn en nieuwsgierig naar het werk van Christus dat zich eerst wat buiten ons gezichts- en aandachtsveld afspeelde.’

Meer lezen.

---
Fusie dienstverlenende organisaties

Fusie dienstverlenende organisaties

De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt zijn van plan om per 1 januari aanstaande samen te gaan in één dienstverlenende organisatie voor de kerken.

Op veel terreinen werken de organisaties al intensief samen. In de reacties op het fusieplan overheerste het enthousiasme over het feit dat men elkaar gevonden heeft en de snelheid waarmee dit gepaard gaat.

Meer lezen.

---