Nieuwsbrief nr. 24 - mei 2021 | Regelmatige uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken. 

---
Tucht: om de gemeente te bewaren bij Christus

Tucht: om de gemeente te bewaren bij Christus

Het hoofdstuk over de kerkelijke tucht in de concept-kerkorde is compleet herschreven. De insteek is positiever geworden, het hoofdstuk is beter ingebed in de rest van de kerkorde en de gemeente heeft er een prominentere plek in gekregen. ‘Tucht is nu veel sterker verbonden met omzien naar elkaar.’

"Wanneer iemand wegloopt van de Herder, zal Hij dat niet zonder zorg aanzien, en dus mogen wij evenmin de andere kant op kijken."

Meer lezen.

---
Nieuw voorstel regio-indeling

Nieuw voorstel regio-indeling

De nieuwe kerkgemeenschap waar GKv en NGK naar op weg zijn, gaat 28 regio’s tellen, in omvang variërend van negen tot twintig gemeenten. Dat stelt de regiegroep hereniging voor aan de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK). Die zullen daar na de zomer over beslissen.

Klik op de meer-lezen link om te bekijken welke gemeente in welke regio is ingedeeld.

Meer lezen.

---
"1 + 1 = 3"

 

 

"1 + 1 = 3"

Nu het reguliere werk van synode en landelijke vergadering erop zit, is het voor veel commissies en deputaatschappen tijd om aan de slag te gaan met de taak die ze ontvangen hebben. Voor zover dat al niet eerder gebeurd was, zijn sinds de gezamenlijke lv/gs van vorig jaar de meeste commissies en deputaatschappen samengegaan in één commissie met een gezamenlijke opdracht.

 

 

"We bleken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden en brengen elk onze eigen sterke kanten mee in de nieuwe commissie."

Meer lezen.

---
Groeiende eenheid: impressie LV/GS

Groeiende eenheid: impressie LV/GS

De landelijke ontwikkelingen binnen een kerkgenootschap zijn voor veel kerkleden wellicht wat ‘ver van hun bed’. Maar voor alle besluiten die de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) het afgelopen jaar namen, geldt: ieder kerklid krijgt ermee te maken. Want deze twee kerkgenootschappen zetten grote stappen richting een gezamenlijke kerkgemeenschap. Een bijzondere ontwikkeling!

In een toegankelijke digitale brochure nemen de moderamina (de besturen) je mee langs de hoogtepunten van de gezamenlijke landelijke vergadering/generale synode. Onderaan een hoofdstuk staan vaak links naar downloads of verslagen, voor als je meer wilt weten over het betreffende besluit of onderwerp

Meer lezen.

---