Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft speciaal voor de avonddienst op 11 november een lied geschreven. Zij deed dit op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan.

Het verbindende motief in het lied is eenheid, wat wordt benadrukt in de ondertitel die het lied ‘Schepper van het geheel’ meekreeg: Danklied voor eenheid. Andere thema’s die Borkent terug laat komen in de tekst zijn: verzoening, vergeving en avondmaal. Peter Sneep (organist en componist) componeerde de muziek bij het lied. Omdat een lied bedoeld is om te zingen, wordt het lied beschikbaar gesteld aan de plaatselijke kerken. Zo kan het lied weerklank vinden op tal van plaatsen in het land.

Ingetogen en dankbare sfeer
Dominee Roel Verderbos is blij met het resultaat: “Het lied ademt een ingetogen en dankbare sfeer. In het eerste couplet krijgen Bijbelse avondmaalsbeelden over eenheid en verbondenheid een plaats. En dat God niet loslaat wat Hij begonnen is. Een heel mooie (muzikale) regel is de 4e, in de muziek de 7e maat. De lange noten daar geven een vertraging die mooi uitwerkt in de tekst, met name in couplet 3: ‘veel gebed’ is prachtig op die lange noten. Je voelt de lange tijd dat er gebeden is. Maar ook in de andere coupletten is die onverwachte vertraging fraai.”

Wijn en brood
Opmerkelijk vindt Verderbos vers 3, waar brood en wijn van het avondmaal aan de orde komen. “Het valt op dat eerst de wijn genoemd wordt en dan het brood. Meestal is de volgorde andersom. Maar niet zonder reden wordt in dit lied eerst de wijn genoemd. Brood voedt en is noodzakelijk, maar wijn voegt iets toe. Wijn verheugt niet alleen het hart (Psalm 104), maar ontsmet óók en haalt vuile ontstekingen weg. De woorden doen denken aan een ander avondmaalslied van Ria Borkent: ‘Door kwaad misvormd, door leed geschonden / maar Gij giet wijn in onze wonden’. ‘Je hoort bij Mij’ zijn de slotwoorden van dit 3e couplet. Ze zijn het geloof dat de Heer in ons voedt en werkt. We horen bij Hem, en daarom bij elkaar. De slotwoorden van het laatste couplet geven het verlangen weer bij deze viering: ‘Laat ons met licht bekleed in Christus verder gaan.’”

Het lied is een bewerking van lied 72 (uit de bundel Zing met de hemelboden) dat in september 1997 werd geschreven op verzoek van het Gereformeerd Appèl, ter gelegenheid van de bededag voor kerkelijke eenheid. Het begin en het slot zijn blijven staan, de rest van de tekst paste Borkent aan.

Download hier het lied ‘Schepper van het geheel’ in handig pdf-formaat
Download hier het lied ‘Schepper van het geheel’ in ppt voor op de beamer
Download hier het lied ‘Schepper van het geheel’ in ppt voor op de beamer (met kleurrijke achtergrond)
Download hier het muziekbestand om de melodie te beluisteren

2. Heer, Ene voor altijd,
U, Vader, Zoon en Geest,
geneest ons in uw naam
van de gebrokenheid.
Na scheuringen en strijd
die vroeger zijn geweest
geeft U een nieuwe tijd.
Herstel en samengaan,
verbonden, toegewijd.
3. Nu proeven wij de wijn
die van vergeving spreekt
op onze eigen tong
na veel gebed en pijn.
Hier mag verzoening zijn
bij brood dat voor ons breekt,
Gods liefde, nooit te klein.
Hij voedt en werkt in ons
geloof: je hoort bij Mij.
4. Heer, laat ons samen staan
op fundamenten van
apostel en profeet,
doe ons die eenheid aan.
Zo gaan ook zon en maan
en sterren volgens plan
de aangewezen baan.
Laat ons met licht bekleed
in Christus verder gaan.

© t. Ria Borkent
© m. Peter Sneep

 

2 gedachten over “Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

  • 2 november 2017 om 22:47
    Permalink

    Prachtig lied!

  • 3 november 2017 om 11:36
    Permalink

    Prachtig. Wat een mooi verzoeningslied. Ben er stil en ontroerd van.

Reacties zijn gesloten.