Bidden voor de CGK

Als Regiegroep weten we ons rijk gezegend met de eenheid die God geeft aan de Nederlands Gereformeerde en de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. We zijn dankbaar voor die hervonden eenheid, plaatselijk, maar nu ook steeds meer op het niveau van de landelijke kerkverbanden. Daarin ervaren we Gods trouw.

Tegelijkertijd zien we verwijdering met anderen die dicht bij ons staan. In het verleden waren zowel NGK als GKv een eind op weg naar eenheid met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Maar er is afstand gegroeid en de laatste tijd proeven we ook spanningen binnen deze kerken. Zeker sommige samenwerkingsgemeenten van CGK met NGK en/of GKv lijden daaronder. Zij ervaren de spanning dubbel: zowel tussen de kerkverbanden als binnen het kerkverband van de CGK dat zij ook  liefhebben. Hun kwetsbare positie heeft daarom onze blijvende aandacht in het werken aan hereniging van GKv en NGK.

Maar de samenwerkingsgemeenten zijn niet de enigen in de CGK die lijden onder de oplopende interne spanningen rond de plaats van vrouwen in de ambten, de ruimte voor homoseksuele kerkleden, de verhouding tussen synode-uitspraken en wat er in gemeenten leeft etc. Over de volle breedte van het kerkverband is er verdriet in onze zusterkerken.

In de komende maanden komt de CGK-synode bijeen: in oktober voor de dag van bezinning rond een open Bijbel, vanaf november voor het vergaderwerk. We bidden voor de 52 afgevaardigden en voor alle kerkleden om geduld, wijsheid, de liefde van Christus en een overdaad van de heilige Geest voor alle betrokkenen. God doet wonderen, Hij alleen. Aan het begin van onze laatste Regiegroepvergadering lazen we Psalm 136 met dat steeds herhaalde refrein dat we met elkaar hardop uitspraken – eeuwig duurt Zijn trouw! In dat geloof vertrouwen wij erop dat God zich ook in deze moeilijke tijd voor de CGK een God van trouw zal betonen, zodat het geen tijd zal zijn van verdere verwijdering, maar een tijd van groeiende eenheid en eensgezindheid in Christus.

Wij vragen ook u om voor onze broers en zussen in de CGK te bidden.

Namens de Regiegroep Hereniging,

Pieter Dirk Dekker.

 

2 gedachten over “Bidden voor de CGK

 • 27 augustus 2019 om 20:21
  Permalink

  Dit raakt mij. Geweldig dat GKv en NGK bidden voor de synode van mijn kerk. Die synode vergadering baart ook mij zorgen. Al 50 jaar zet ik me in voor samenwerking en al 50 jaar voel ik me gefrustreerd door de houding van de CGK in dezen. De standpunten over de plaats van de vrouw en homoseksuelen begrijp ik niet. Kortom, ik heb veel reden tot zorg en ben dankbaar dat GKv en NGK met mij mee bidden.

  Beantwoorden
 • 8 september 2019 om 14:07
  Permalink

  Fijn dat jullie aan ons denken !
  Hartelijk dank.
  Een CGK zuster.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *