Bijzondere samenwerking Rotterdam

Voormalig vrijgemaakte predikant Bas van Zuijlekom is bevestigd in SamenwerkingsGemeenteAlexanderpolder (Nederlands Gereformeerd en Christelijk Gereformeerd)

Op 28 oktober 2018 is Ds. Bas van Zuijlekom in de SGA gemeente in Rotterdam bevestigd als predikant. Sinds 2017 was de gemeente vacant. Ds. van Zuijlekom was voorheen Vrijgemaakt predikant op Rotterdam-Zuid en gaat nu over naar de samenwerkingsgemeente in Alexanderpolder. Hij is als predikant officieel overgegaan naar de Nederlands Gereformeerde kerken.

Stap in eenwording
“Ik zie veel mensen overstappen van het ene naar het andere kerkgenootschap op het moment dat ze verhuizen. Dat is voor mij een teken van eenwording. Tijdens dit proces realiseerde ik me, dat het goed is als predikanten die flexibiliteit ook kunnen hebben,” aldus Bas van Zuijlekom. “Ik was gewend in een samenwerkingsgemeente (GKv/CGK) te werken, maar de SGA is van een andere samenstelling.”

“We kwamen in een speciale situatie terecht toen we uiteindelijk voor ds. van Zuijlekom kozen,” geeft de kerkenraadsvoorzitter Bas van Ieperen aan.” Iets wat we nog niet vaker aan de hand gehad hadden en naar ons idee nieuw is in het kerkelijk landschap. We ervaren dat God ons geleid heeft naar elkaar, maar daarna moesten de kerkelijke wegen nog wel bewandeld worden.” Met medewerking van de landelijke commissie van de Nederlands Gereformeerde kerken en de vergadering van de NG kerken in dezelfde regio kon ds. van Zuijlekom versneld overgaan naar de NGK. “Wat ons betreft inderdaad een mooie stap in het kader van eenheid”, geeft Van Ieperen aan.

De in de NGK geldende procedure voor de overgang van predikanten van andere kerken naar de NGK wordt binnen de NGK als behoorlijk zwaar beleefd – sommigen spreken over ‘een hordenloop’ – zeker nu NGK en GKv onderweg zijn naar hereniging. Mede daarom onderzoeken het GKv-deputaatschap en de NGK-commissie voor kerkelijk eenheid de mogelijkheid van wederzijdse beroepbaarheid van predikanten uit beide kerken.

Bijzondere procedure
Na het vacant worden van de SGA is, na rijp beraad, besloten een ongebruikelijke weg in te slaan voor het invullen van de vacature. Geen standaard beroepingsprocedure, maar een profielschets van de gemeente en de vraag aan predikanten aan te geven of zij zich geroepen voelen voor deze gemeente en aan te geven hoe zij hun bijdrage hieraan kunnen geven. “We hebben Gods leiding gezocht en ervaren,” geeft Jaantje van Ginkel (voorzitter beroepingscommissie) aan. “We zijn als commissie gestart met het nadenken over de roeping van David, waarbij we ons realiseerde dat hij niet de voor de hand liggende kandidaat was in de ogen van de profeet Samuel die op zoek was naar een koning voor het land. Toch wees God Samuel uiteindelijk op David, na eerst 7 van zijn oudere broers niet aan te wijzen. Zo zijn wij dit proces ook open ingegaan. Open voor de onverwachte kandidaat. De keuze voor een vrijgemaakte predikant hadden we absoluut niet voorzien. “

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *