Brunssum schrijft Maastricht brief

‘Onderzoek of pijn uit het verleden nog een rol speelt als het gaat om het samengaan van de NGK en GKv’, staat als aanwijzing in de Handreiking Herstel & Verzoening. De kerkenraad van GKv Brunssum-Treebeek schreef een brief naar de NGK-GKv gemeente in Maastricht om te vragen of er misschien nog gevoelens van pijn en onbehagen zijn bij de NGK-leden als gevolg van de scheuring in het verleden. Een initiatief dat de kerkenraad noodzakelijk vond met het oog op de landelijke en plaatselijke eenwording van de NGK-GKv.

In de jaren zestig raakte de GKv-gemeente in Maastricht door de kerkstrijd buiten het kerkverband. De gemeente werd daardoor in de jaren daarna de NGK Maastricht. “Dus er is jarenlang de situatie geweest van een GKv in Brunssum en een NGK in Maastricht, waar bijvoorbeeld ook mensen lid waren (én zijn) die in de omgeving van Brunssum wonen. Soms liep dit ook door families heen,” vertelt Wilmer Blijdorp, predikant van de GKv in Brunssum.

Jaren na de breuk ontstond er alsnog ook een GKv in Maastricht. Sinds begin dit jaar is deze gemeente samengegaan met de NGK in Maastricht. “Juist het verleden waarin alleen sprake was van een NGK Maastricht en een GKv Brunssum, heeft ons het gevoel gegeven dat wij als GKv Brunssum ook richting NGK Maastricht iets moesten zeggen. Omdat we niet de eventuele last van ons verleden willen afschuiven op de GKv Maastricht,” licht Blijdorp toe.

De kerkenraad in Maastricht heeft de brief uit Brunssum met waardering ontvangen en heeft aangegeven zelf nog niet tegen dergelijk oud zeer te zijn aangelopen. Ook hebben ze de brief uit Brunssum doorgestuurd naar alle gemeenteleden. Daarop zijn nog geen reacties gekomen, wat Blijdorp als goed nieuws beschouwt.

Eén gedachte over “Brunssum schrijft Maastricht brief

 • 2 juli 2018 om 17:02
  Permalink

  In augustus 1966 begon ik als jong douaneambtenaar in Maastricht Centrale Douane Post. Een jaar later kregen wij een nieuwgebouwde flat in Malberg. Per 1 september 1967 leverden wij onze attestatie in vanuit Enschede-Noord in bij de Geref. Kerk van Maastricht, die toen Ds. Maarten Bakker als predikant hadden. Wat hebben we daar een goede kerkelijke tijd gehad met “slechts” 60 zielen als lid. Op een ochtend in 1968 werd door Ds. Bakker een mededeling afgelezen dat wij, als Maastricht, buiten het verband waren geplaatst. Ik had toe geen idee wat dat te betekenen had, maar een andere familie in onze gemeente des te meer. Zij hadden familie in Brunssum-Treebeek en werden als afvalligen behandeld. Toen wij in 1970 met de trein (nadat we als jong gezin voldoende hadden gespaard) onze ouders in Enschede bezochten, werden we daar geweigerd aan de Avondmaalstafel omdat we lid waren van een verkeerde = buiten verband kerk lid waren.
  We hadden allebei op catechisatie gezeten, belijdenis gedaan, getrouwd in de Noorderkerk, oudste zoon daar gedoopt! En plotseling waren we zondige mensen die geen deel mochten hebben aan de tafel van vergeving en verzoening.
  Het ligt nog steeds, ook na al die jaren, als een steen op mijn maag.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *