Commissie belijdende kerk

image_pdfimage_print

In september 2021 besloten de landelijke vergadering en de generale synode om een commissie belijdende kerk te benoemen, die moet verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen. De moderamina hebben de Regiegroep gevraagd om een aantal mensen te benaderen die samen deze commissie kunnen gaan vormen. Inmiddels is bekend wie er met elkaar de schouders gaan zetten onder deze taak, en zijn de betreffende personen benoemd.

Deze mensen gaan deel uitmaken van de commissie, in alfabetische volgorde:

Hans Burger (47). Nu: universitair hoofddocent systematische theologie Theologische Universiteit Kampen/Utrecht; lid NGK Enschede; emeritus predikant CGKv Franeker. Voorheen: lid deputaten kerkelijke eenheid.

mr.dr. Avelien Haan (45). Nu: docent/onderzoeker recht en bestuurskunde bij de NHL Stenden Thorbecke Academie; docent/trainer bij de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur, zelfstandig onderzoeker bij de Parma Groep voor probleemverkenning, onderzoek, advies en uitvoering in veranderingsprocessen bij organisaties; lid GKv Aduard. Voorheen: voorzitter deputaten M/V en ambt GKv.

Sabine van der Heijden (63). Nu: docent (onder meer jeugdwerk), onderzoeker, supervisor en stage/loopbaanbegeleider Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede; lid NGK Houten; bestuurslid Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Voorheen: jeugdouderling NGK Houten; lid Commissie Toekomstig Predikantsprofiel NGK; coördinator jongerenwerkersopleiding De Wittenberg.

Esther de Hek (49). Nu: schrijver en schrijftrainer, eigenaar communicatiebureau Zinenzo, lid en jeugdouderling NGK Leidsche Rijn. Voorheen: hoofdredacteur OnderWeg.

Mark Janssens (58). Nu: predikant NGK Zeist t.b.v. de geestelijke verzorging in de zorg; coach, intervisor en supervisor; werkbegeleider voor beginnende predikanten; lid van de Landelijke Commissie voor Kerkelijke Onderzoeken; lid van de commissie verzoening en recht. Voorheen: afgevaardigde LV 2019-2021.

Marinus de Jong (35), predikant Oosterparkkerk, GKv Amsterdam-Centrum. Hij promoveerde in 2019 op de visie van K. Schilder op de verhouding van kerk en wereld die hij vergeleek met de visie van de  theoloog Stanley Hauerwas.

Pieter Niemeijer (66). Emerituspredikant van de GKv Rijnsburg. Voorheen: voorzitter GKv-synodes (2005 en 2011); voorzitter deputaten kerkorde.

Avelien Haan is benoemd als voorzitter.

De commissie is te bereiken via e-mail: belijdendekerk@ngk-gkv.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *