Communicatiekalender en documentenbibliotheek

Er zal de komende maanden tot aan de hereniging van NGK en GKv, en vermoedelijk ook nog wel een tijdje daarna, een behoorlijke hoeveelheid informatie op de kerken afkomen. Op deze pagina staat al deze informatie geordend, onder drie kopjes: thematisch op inhoud, per organisatie (afzender) en op tijdstip (wanneer je iets ontvangen hebt, wanneer je iets kunt verwachten). Documenten die al verspreid zijn, kun je lezen door op de link te klikken.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt; er zal regelmatig informatie aan worden toegevoegd.

Ben je ergens naar op zoek of heb je andere vragen, stuur dan een mail naar communicatie@ngk-gkv.nl.

Verzonden

December 2022

Brief aan GKv-kerken ivm domeinnaam
Brief aan NGK-kerken ivm domeinnaam

Verwacht

Januari 2023

Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging

Februari 2023

Visuele identiteit: beeldmerk en logo van de Nederlandse Gereformeerde Kerken

Maart 2023

Concrete informatie over plaatselijke viering eenwording: toolbox voor de kerken

April 2023
Mei 2023
Juni 2023

Deelterreinen

Kerkorde

Kerkorde – eerste lezing (nov. 2021)
Kerkorde – eerste lezing met toelichting (nov. 2021)
Begrippenlijst bij Kerkorde – eerste lezing (nov. 2021)

Digitale aanpassingen

Brief aan GKv-kerken ivm domeinnaam
Brief aan NGK-kerken ivm domeinnaam

Naamgeving kerken

Handreikingen

Handreiking nieuwe regio’s
Handreiking herstel en verzoening
Handreiking plaatselijke samenwerking
Model regeling voor een regionale vergadering (verwacht: voorjaar 2023)
Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging (verwacht: januari 2023)

Emeritaatsvoorziening

Eindrapport geharmoniseerde emeritaatsvoorziening (VSE)

Verantwoordelijke organisatie

Regiegroep Hereniging
Mailadres: regiegroep@ngk.gkv.nl

Handreiking nieuwe regio’s
Handreiking herstel en verzoening
Handreiking plaatselijke samenwerking
Model regeling voor een regionale vergadering (verwacht: voorjaar 2023)
Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging (verwacht: januari 2023)

Theologische Universiteit
Mailadres: info@tukampen.nl

KerkPunt

Commissie Contact en Eenheid

Commissie Verzoening en Recht

Informatie over de commissie
Handreiking herstel en verzoening

Commissie Financiƫn

LPB-media

Brief aan GKv-kerken ivm domeinnaam
Brief aan NGK-kerken ivm domeinnaam

Samenwerkende/samenwerkingsgemeenten

Steunpunt Kerkenwerk

Portal voor kerkelijke gegevens, scriba’s en predikanten uitgenodigd

Wanneer

 

 

 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash