Documentenbibliotheek

Er zal de komende maanden tot aan de hereniging van NGK en GKv, en vermoedelijk ook nog wel een tijdje daarna, een behoorlijke hoeveelheid informatie op de kerken afkomen. Op deze pagina, die nog in opbouw is, wordt al deze informatie geordend.

Je kunt op drie manieren zoeken: op tijdstip van ontvangst, op onderwerp en op afzender: de commissie of organisatie die de informatie verspreid heeft of gaat verspreiden. Klik in het uitklapmenu op de categorie die je zoekt. Documenten die al verspreid zijn, kun je dan meteen downloaden door erop te klikken. Bij documenten die nog verspreid gaan worden, staat wanneer je ze ongeveer kunt verwachten.

Aan deze pagina wordt regelmatig informatie toegevoegd. Kom dus op een later tijdstip terug als je iets nog niet kunt vinden. Je kunt ook een mail sturen naar communicatie@ngk-gkv.nl.

Zoeken op tijdstip van ontvangst

Zoeken op onderwerp

 • De kerkorde voor de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken is vastgesteld tijdens een bijeenkomst van de Landelijke Vergadering/Generale Synode op 13 januari 2023.

  Download hier de vastgestelde Kerkorde.

  Als je hier klikt, kom je op een pagina op deze website die alle relevante documenten bevat.

 • LPB-media en Steunpunt KerkenWerk werken hard aan de nodige digitale aanpassingen. Denk aan de huidige @ngk- en @gkv-mailadressen en de websites van kerken en organisaties met .ngk of .gkv in de domeinnaam. In de eerste maanden van 2023 worden de kerken stapsgewijs geïnformeerd over welke keuzes ze moeten maken en welke aanpassingen ze moeten doorvoeren.

  Onderstaande informatie is al verspreid:

  Brief aan GKv-kerken ivm domeinnaam
  Brief aan NGK-kerken ivm domeinnaam

 • LPB-media en Steunpunt Kerkenwerk werken aan een gedetailleerde instructie, die begin 2023 verspreid zal worden. Ze kondigen deze instructie als volgt aan:

  Bij de eenwording van NGK en GKv verandert de naam waaronder jullie kerk bij de overheid
  geregistreerd staat. Waar je nu nog ‘Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te XXX’ heet, heet je straks officieel ‘Nederlandse Gereformeerde Kerk te XXX’, waarbij XXX jullie plaatsnaam is. Voor de landelijke overheid is het noodzakelijk dat alle kerken die tot het landelijke kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken behoren onder diezelfde naam geregistreerd staan. Je kunt daar als je wilt nog de naam van je kerk aan toevoegen, bijvoorbeeld ‘Nederlandse Gereformeerde Kerk te XXX Opstandingskerk’. Als door het samengaan van NGK en GKv plaatselijk twee of meer Nederlandse Gereformeerde kerken ontstaan, zal die toevoeging zelfs noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om daar als kerken in één stad of dorp op korte termijn onderling afspraken over te maken. We werken aan een regeling naamgeving, waarin we een en ander nader toelichten. Die regeling ontvang je begin 2023.

 • Het is bekend dat de harmonisatie van de pensioenen een ingewikkeld dossier is. De Vereniging Samenwerking Emeritering van de GKv en de Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken zijn gezamenlijk tot een voorstel gekomen. De Landelijke Vergadering van de NGK beslist daar in maart over. De GKv-kerken doen dat tijdens een ledenvergadering van VSE.

  Eindrapport geharmoniseerde emeritaatsvoorziening (VSE)

  Aanvullend rapport harmonisering pensioenen (NGA)

 • Direct naar de speciale LV/GS-website: klik hier.

Zoeken op commissie of organisatie