Contact

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail.

Als het gaat om vragen over de Generale Synode van de GKv:
secretariaat@synode.gkv.nl

Als het gaat om vragen over de Landelijke Vergadering van de NGK:
scriba.lv@ngk.nl

Voor overige vragen:
communicatie@gkv.nl