Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over het proces van samengaan van de NGK en GKv,
stuur dan een mail naar de Regiegroep:
regiegroep@ngk.gkv.nl

Als het gaat om vragen over de Generale Synode van de GKv:
secretariaat@synode.gkv.nl

Als het gaat om vragen over de Landelijke Vergadering van de NGK:
scriba.lv@ngk.nl