Diaconale voorlopers

Het is heel herkenbaar om het verlangen te zien van de GKV en NGK om één kerk te worden. Want sinds 2012 is dat diaconaal gezien al een feit. Vanuit de wens om diakenen in de NGK beter te ondersteunen, wilde de Centrale Diaconale Commissie graag aansluiten bij het Diaconaal Steunpunt (DS). Vanaf het eerste moment waren de gesprekken daarover hartverwarmend en opbouwend. Met als resultaat dat het DS vanaf 2012 ook toegankelijk werd voor diakenen uit de NGK.

Training en toerusting
Op het DS werkt Derk Jan Poel als consulent. Diakenen en gemeenteleden kunnen bij hem terecht met hun diaconale vragen. Bijvoorbeeld over wat de plek van de collecte is in de eredienst. Of wat te doen nu een gezin een lening niet kan terugbetalen? Of hoe stimuleren we als diakenen onze gemeente in dienen, delen en doen? Ook biedt het DS training en toerusting, bijvoorbeeld via regionale toerustingsavonden voor nieuwe diakenen. En recent is de videocursus ‘Bloeiend diaconaat’ gelanceerd. Verder heeft het een divers aanbod aan actuele en praktische materialen waarvan veel via de website www.diaconaalsteunpunt.nl beschikbaar is.

Gemeenschappelijke visievorming
Zowel binnen de GKv als de NKG wordt de diaconale samenwerking ervaren als een verrijking. We merken dat gemeenschappelijke visievorming van groot belang is als het gaat om vragen als: hoe ben je kerk van Jezus Christus in deze eeuw? Wat is daarin de plek van missionair diaconaat? En hoe krijgen we de missionair-diaconale roeping van onze kerken prominenter  op de agenda’s van beide kerkgemeenschappen en binnen de opleiding tot predikant? Samen werken we zo aan onze droom om onze kerken en haar leden meer diaconaal missionair in beweging te brengen.

Blik naar buiten
We doen dat overigens volop met de blik naar buiten. De uitdagingen zijn groot en de kerk bestaat uit meer dan diaconaat alleen. Daarom werkt het Diaconaal Steunpunt nauw samen met diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje, Hulp in Praktijk en Present, maar ook met het Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) en het Praktijkcentrum. We kijken daarbij ook verder dan GKv en NGK alleen. Zo is er een groeiende samenwerking met de PKN. En al jaren werken we nauw samen met de Christelijke gereformeerde kerken in het Platform Diaconale Samenwerking en in onze gezamenlijke landelijke diakendagen. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke visie kunnen we elkaar versterken. Kerkmuren vallen weg als je de naaste helpt.

Samen onderweg
Zo werken we ook de komende tijd enthousiast samen verder aan onze droom. Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met het verbinden van diaconaat en jeugd en het versterken van de diaconaal missionaire ontwikkeling van onze kerken. Want ook daarin zijn we als GKv en NGK samen onderweg.