59 gedachten over “Doe mee met onze enquête!

 • 13 juni 2019 om 14:30
  Permalink

  Ik ben voor de Evangelische Gereformeerde kerken. Deze naam is het meest onderscheidend van de kerknamen die al bestaan. Springt er uit en doet recht aan de positieve kracht van wederzijdse bestuiving van gereformeerd en evangelisch. Juist die combi is aanwezig in deze beide kerken en de combi voorkomt eenzijdigheden naar de ene of de andere kant.

  Beantwoorden
 • 13 juni 2019 om 14:44
  Permalink

  Gemeenschap van Gereformeerde kerken. Prachtig, geeft weer dat het een eenheid in verscheidenheid is. Ook goed te vertalen zonder tot verwarring te leiden. In Nederland hoeft er niet bij, maakt het alleen maar te lang en misschien te eng nationaal. Ook kerken in het buitenland zouden zich zo kunnen aansluiten.

  Beantwoorden
 • 13 juni 2019 om 14:57
  Permalink

  1 De Evangelische Gereformeerde Kerken
  (EGK)
  2. De Verenigde Gereformeerde Kerken
  (VGK)

  Beantwoorden
 • 13 juni 2019 om 16:13
  Permalink

  Ik vind het jammer dat het woord Gereformeerd erin blijft staan. Aan de ene kant geeft dat woord natuurlijk een lange traditie weer, maar ook veel pijn en leed. Gereformeerd is voor de buitenwereld nou niet bepaald een positieve naam.
  Wat dat betreft zou Ik voor de laatste kiezen: Evangelisch Gereformeerd.
  Maar als je wilt dat er meerdere kerken uit de traditionele hoek aansluiten, dan zou de tweede naam mooi zijn: Verenigde Gereformeerde kerken.
  Wat ik zelf mis in de naam is een kracht naar buiten toe; de Heilige Geest, de Goddelijke drie eenheid en Christus centraal .
  Jammer, een gemiste kans.

  Beantwoorden
 • 13 juni 2019 om 21:03
  Permalink

  Nederlands Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) vind ik wel een passende naam

  Beantwoorden
 • 13 juni 2019 om 22:32
  Permalink

  De Nederlandse Gereformeerde Kerken

  Maar ik hoop dat de man blijft als ouderling of oudste
  En een mannelijke predikant
  En geen vrouw in het amt
  Vrouwelijke diaken heb ik geen moeite mee

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 11:51
  Permalink

  Mijn voorkeur:
  Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 11:54
  Permalink

  Doe het uitdagend voor de niet kerkelijk mensen in ons land, noem het zoals het is
  “ hier ontmoet u God”
  dus weg met de oude benamingen van gereformeerd en kerk, dat weten we nu wel en dat geeft vaak afstand bij de niet kerkelijk mensen.

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 12:48
  Permalink

  Voor mij valt de keuze op Nederlandse Gereformeerde Kerken, precies vanwege de erbij gegeven motivatie voor deze naam: we zijn gereformeerd in Nederland, staande in een eeuwenlange traditie waarin deze naam, in gevarieerde vormen, vertrouwd is geworden.
  Eventuele tweede keus is Evangelisch Gereformeerd, een naam die ook al werd overwogen toen we ooit als ‘buitenverbanders’ een nieuwe naam moesten kiezen.

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 12:58
  Permalink

  Verenigde Gereformeerde Kerken. Kunnen andere die op basis van de Gereformeerde belijdenis staan zich bij aan sluiten.

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 18:35
  Permalink

  NIET: Evangelisch …..
  > Dat associeert met Baptisten, Vergadering van gelovigen, Pinkstergemeenten e.d. Daar staan we te ver vanaf.

  NIET: Verenigde / Gemeenschap van Gereformeerde kerken.
  > Dit sticht verwarring, lang niet alle kerken van gereformeerde signatuur ‘doen mee’.

  BLIJFT OVER: Nederlandse Gereformeerde Kerken.
  > Ik hoop, dat dit het wordt!

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 21:46
  Permalink

  Mijn voorkeur gaat uit naar Nederlandse Gereformeerde Kerken.
  Inderdaad, We zijn Gereformeerd en Nederlands. Prachtig die extra ‘e’. Hierdoor is het niet de naam van één van de fusiepartners.
  De dire andere genoemde namen spreken mij niet aan.

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 22:18
  Permalink

  he tis mooi om ook in de naam vast te leggen dat we onder Gods zegen een stukje echte oecumene mochten bereiken

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 23:02
  Permalink

  Als je een gezamenlijke naam kiest moet dat m.i. ook logisch en goed klinken voor elke plaatselijke kerk afzonderlijk. Dan liggen de namen gemeenschap van gereformeerde kerken en verenigde gereformeerde kerken niet zo voor de hand.
  ‘ Ik ben lid van de gemeenschap van gereformeerde kerk in Zwolle’ klinkt wat wonderlijk en idem ‘ik ben lid van de verenigde gereformeerde kerk van Zwolle’, al klinkt dat al wel ietsje beter.
  Blijven de twee anderen over.
  Evangelisch heeft een heel andere connotatie dan gereformeerd en wekt wellicht wat verwarrend naast andere evangelische kerken die vaak een ander karakter hebben, maar op zich vind ik die wel mooi. Blijft wellicht de meest voor de hand liggende naam: Nederlandse gereformeerde kerken. Ook best leuk voor de NGK van nu (ben zelf lid van de gkv). Dan houden zij ongeveer hun naam.

  Beantwoorden
  • 25 juni 2019 om 20:40
   Permalink

   Als het dan toch gebeurt, – maar liever niet- dan maar de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dan lijkt het tenminste of ik nog iets overhoud van mijn kerkelijke geschiedenis.

   Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 23:17
  Permalink

  Verenigde Vrijblijvende Kerken
  Alles mag, niets hoeft, en al helemaal niet het elkaar houden aan afspraken zoals geformuleerd in de kerkorde!

  Beantwoorden
 • 14 juni 2019 om 23:26
  Permalink

  Beste mensen,

  Wat mij betreft heel graag ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’.
  Op die manier dekt de vlag de lading en ik vind het fijn dat het tevens refereert aan de huidige NGK en minder aan ons, GKv. Wij hebben toen een nogal grote broek aangetrokken en onze ‘ouders’ hebben hen eruit gezet. Dan doen wij nu een stap terug, d.w.z. ik doe dat met plezier.
  Sowieso vind ik de aanstaande fusie geweldig. Vijftig jaar geleden was ik een schoolkind en kreeg e.e.a. mee, zonder het precies te begrijpen. Begreep alleen wel dàt het geharrewar was.
  Met de andere namen heb ik weinig. Verenigd zijn we dan wel, maar ik vind de naam nogal gedateerd. Evangelisch zijn we natuurlijk ook, maar die naam lijkt te veel op de huidige Evangelische kerken en dat schept verwarring.
  Gemeenschap van Gereformeerde kerken zijn we ook. Maar bij het woord ‘gemeenschap’ denkt de jeugd toch aan iets anders en voor hen kan die naam lachwekkend zijn.
  Hou het maar mooi bij uw eerstgenoemde keuze wat mij betreft.

  Gods Zegen over het fusieproces! Laat u niet weerhouden door gekrakeel en afscheidingsdreiging op de flanken!

  M.v.g.,
  Imka Ytsma

  Beantwoorden
  • 3 juli 2019 om 18:35
   Permalink

   Laatste zin ‘”Laat u niet weerhouden door gekrakeel en afscheidingsdreiging op de flanken!”
   Zou het kunnen zijn dat op de flanken, zoals u het noemt, br. en zr. oprecht gereformeerd willen zijn en blijven? In dit opzicht hoop ik maar dat er nog meer ‘gekrakeel’ komt, want de lijnen die nu in veel opzichten worden uitgezet, zie ook bv. voorstel tot nieuwe KO en verdere ontwikkelingen binnen de GKv (inclusief TUK) kun je toch echt niet meer onder de noemer gereformeerd zetten. M.a.w. hoe kun je om Gods zegen vragen over het fusieproces als op veel terreinen, door een zgn. nieuwe leesbril Zijn Woord wordt aangetast? Mijn gebed voor de kerken zou zijn bekeert u!

   Beantwoorden
 • 15 juni 2019 om 08:46
  Permalink

  Ik kies voor Nederlandse Gereformeerde Kerken. Het geeft continuïteit aan met de kerk in dit land sinds de Reformatie.
  Een naam die met Verenigde begint, blijft herinneren aan de breuk die er was.
  Een naam met evangelisch erin geeft misverstand over ons karakter.
  Een kerkverband aanduiden met Gemeenschap is ongebruikelijk.

  Beantwoorden
  • 28 juni 2019 om 00:12
   Permalink

   Evangelische vind ik nogal misleidend. Het idee er achter snap ik, maar als mensen dat bij ons komen zoeken, komen ze bedrogen uit (omdat ze iets heel anders verwachten bij dat woord)
   Wat is er mis met “gewoon” gereformeerde kerk. Maar goed die keus is er niet.
   Dan maakt t mij niet zo uit welke van de overgebleven drie…

   Beantwoorden
 • 15 juni 2019 om 09:34
  Permalink

  De eerste naam lijkt me niet geschikt. Hij is al in gebruik en niemand valt op of er nu wel of niet een “e” achter staat. Het kiezen van deze naam lijkt me gewoon kinderachtig, vergeef me dat ik het zeg. Laten we dan Evangelische Gereformeerde Kerken nemen, want dat zijn we nu al in opvattingen, liturgie, enz.

  Beantwoorden
 • 15 juni 2019 om 15:00
  Permalink

  Van deze opties spreekt Nederlandse Gereformeerde Kerken mij het meest aan. Maar ik realiseer met dat die naam wel veel vraagt van de vrijgemaakten. Dus ik kan ook met een andere naam leven. De Verenigde Gereformeerde Kerken spreekt me dan het meeste aan, in de hoop dat die na een volgende fusie ook dienst kan doen

  Beantwoorden
  • 18 juni 2019 om 20:43
   Permalink

   Ik ben nog helemaal niet toe aan een nieuwe naam want zover zijn we nog niet.
   Je mag nog geen verwachtingen schetsen er moet nog veel water door de Rijn stromen
   Persoonlijk ben ik net noodgedwongen overgestapt naar de ngk. Omdat een grote gkv de kleine cgk heeft ingelijfd. Vergeef me dat ik het schrijf maar er zit nog pijn vanuit het verleden om nu alweer te moeten kiezen dat kan ik niet. Houden we rekening met deze leden zoals mij. God staat bij mij nummer 1 maar is niet aan de ngk of gkv gebonden.

   Beantwoorden
   • 22 juni 2019 om 08:31
    Permalink

    Persoonlijk vind ik Nederlandse Gereformeerde kerk het mooist. Niet kerken.
    Ik hoor van God zoekende mensen dat het woord Gereformeerd een drempel opwerpt om de kerk binnen te stappen. Kerk van Jezus Christus zou voor hen drempelverlagend werken.
    Wij redeneren met het maken van de keuze voor een nieuwe naam sterk vanuit onze kerkgeschiedenis, die voor de mensen die God niet kennen onbekend is. Als samenleving hebben we te maken met een steeds groter wordende groep mensen die geen weet heeft van God. Het lijkt me goed om dat aspect mee te nemen bij het nadenken over een nieuwe naam, als we toch bezig zijn…

    Beantwoorden
 • 16 juni 2019 om 20:58
  Permalink

  Wat mij betreft: Nederlandse Gereformeerde Kerken.
  Die naam past gewoon het best.

  Beantwoorden
 • 17 juni 2019 om 10:08
  Permalink

  Ik pleit voor de naam “Nederlands Gereformeerde Kerken” Sluit ook aan aan de historie, waarbij ik denk aan zowel de “Christelijke Gerformeerde Kerken” uit de afscheiding en die uit de Doleantie: “Nederduits Gereformeerde Kerken”. Die naam met Evangelisch er in wijst naar een enigszins beladen richting die m.i .- gelukkig- niet slaat op het geheel van onze kerken. Sterkte met het verdere werk.

  Beantwoorden
 • 17 juni 2019 om 15:26
  Permalink

  Er denk dat de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken het beste is. Dat klinkt goed!
  Ik ga ervan uit dat in de (nabije/verre) toekomst er meerdere Gereformeerde kerkverbanden of anderen in Nederland de vrijmoedigheid krijgen om ook aan te sluiten bij ons nieuwe kerkverband.

  Beantwoorden
  • 20 juni 2019 om 09:25
   Permalink

   Beste allen,

   Jammer dat een paar varianten al in gebruik zijn. Persoonlijk vind ik GKN , variant op PKN wel mooi maar helaas al in gebruik. Van de vier komt dan NGK als meest logische uit de bus. Maar moet nu echt gereformeerd nog in de naam? De variant Christelijke Kerken Nederland mis ik in het rijtje.

   Beantwoorden
   • 14 juli 2019 om 12:44
    Permalink

    Groot gelijk…als je het hebt over historische achtergrond, denk dan aan Antiochië.
    En dan kom ik ook op CK …Christen Kerk of Christelijke Kerk

    Beantwoorden
 • 19 juni 2019 om 18:05
  Permalink

  Het liefst zou ik lid zijn van de Katholiek Gereformeerde Kerk.
  1. Aansluiting bij de wereldkerk. Niet alleen kerk voor Nederland, maar voor de wereld.
  2. We belijden het elke zondag. In de Apostolische Geloofsbelijdenis staat ondermeer: Ik geloof een heilige algemene (Katholieke) Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
  3. In praktijk brengen wat we elke zondag belijden.

  En alsjeblieft geen meervoud ‘Kerken’, maar enkelvoud ‘Kerk’.

  Beantwoorden
 • 21 juni 2019 om 19:12
  Permalink

  Van harte kies ik voor Nederlandse Gereformeerde Kerken, niet omdat ik zelf NGK ben, maar omdat de andere namen, zoals Verenigde Gereformeerde Kerken, teveel aan de verscheurdheid doet denken. Bij Evangelisch Gereformeerd is het evangelische een bijvoeglijke bepaling van Gereformeerd. Welk soort gereformeerden zijn wij. De naam Nederlandse Gereformeerde Kerken doet recht aan onze identiteit en aan onze culturele achtergrond, al kan Nederlandse i.t.t. Nederlands suggereren dat wij de enige echte Gereformeerden in Nederland zijn. Deze discussie werd jaren geleden ook gevoerd op de Landelijke Vergadering toen de naam Nederlands Gereformeerd werd aanvaard, om alle exclusiviteit weg te nemen

  Beantwoorden
 • 22 juni 2019 om 19:53
  Permalink

  Reformerende Kerken

  Gereformeerd klinkt zo voltooid!
  Terwijl de kerken blijven veranderen.

  Beantwoorden
 • 24 juni 2019 om 21:24
  Permalink

  Ik stel voor dat we ons als gkv en ngk gewoon aansluiten bij de PKN. Dan hoeven we geen nieuwe naam te kiezen en is er mijns inziens meer eenheid. Waarom zouden we al deze stappen tussendoor doen?!

  Beantwoorden
  • 7 juli 2019 om 12:38
   Permalink

   Helemaal mee eens! Jammer dat geen van onze geestelijke leiders dit voorstel durft over te nemen.

   Beantwoorden
 • 27 juni 2019 om 19:49
  Permalink

  Ik zou graag willen weten of onderstaande punten nog steeds de belangrijkste zijn voordat ik een naam kies.
  De belangrijkste punten uit de gereformeerde leer zijn de volgende:
  Er is één God. Deze God is drieënig, want Hij bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  Deze God heeft de wereld en de mens geschapen, volmaakt en zonder zonde.
  In het paradijs kozen Adam en Eva voor de zonde. Sindsdien gaat de hele schepping gebukt onder de zonde. De mens kan niet meer volmaakt leven, maar is door de erfzonde geneigd tot het doen van verkeerde dingen. Daarom hebben alle mensen in plaats van het eeuwige leven, de eeuwige dood verdiend. Alleen volmaakte mensen mogen eeuwig leven.
  Om de mens te redden heeft God zijn Zoon (Jezus Christus) naar de aarde gestuurd om de straf voor de zonde te dragen. Omdat hij tegelijk God en mens is, had hij als enige mens de mogelijkheid om geen zonde te doen. Daarom kon hij de straf dragen voor alle mensen. Zelf kunnen ze dat niet meer, doordat ze door hun zonde hun schuld alleen maar elke dag groter maken.
  Jezus werd geboren uit de maagd Maria (hij had dus geen biologische aardse vader). Hij stierf aan het kruis (zo droeg Hij de straf) en stond na drie dagen weer op uit de dood (zo overwon Hij de dood). Hij ging terug naar de hemel. Van daaruit regeert hij de wereld, tot hij weer terugkomt voor het Laatste Oordeel. Dan krijgen de gelovigen het eeuwige leven en de ongelovigen de eeuwige dood.
  Om het eeuwige leven de krijgen, moet je als mens alleen maar geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij de straf voor je zonden gedragen heeft omdat je dat zelf niet kunt. Je kunt het eeuwige leven op geen enkele manier verdienen. Je krijgt het alleen uit genade.
  Ook het geloof zelf krijg je uit genade. Als het aan de mens zelf lag, zou geen mens gaan geloven. Daarom heeft Jezus na zijn hemelvaart de Heilige Geest naar de aarde gezonden om het geloof in het hart van mensen te leggen.
  Omdat je het eeuwige leven alleen uit genade krijgt, doet het er dus niet toe hoe je leeft. Maar dat betekent niet dat gelovigen er maar op los kunnen leven. Als de Heilige Geest je het geloof geeft, zal Hij er ook voor zorgen dat je niet langer zonde wilt doen. Het kan niet anders, of een gelovige zal vruchten van het geloof (goede werken) voortbrengen. Toch blijft ook een gelovige steeds weer zonde doen. Het is als het ware een strijd tussen de oude en de nieuwe mens. De volmaaktheid komt pas na dit leven.
  Niet alle mensen krijgen het geloof en het eeuwige leven. Alleen mensen die God heeft uitgekozen krijgen het. Niet omdat zij beter zijn dan anderen.
  De mensen die het geloof niet krijgen, gaan voor eeuwig verloren. Maar dat is niet Gods schuld. Het is hun eigen zonde waarvoor zij de straf moeten dragen.

  Beantwoorden
 • 28 juni 2019 om 20:52
  Permalink

  Het lijkt mij mooi als we “”Gereformeerde kerken van Nederland”” gaan heten. Dat zijn we toch ook?

  Beantwoorden
 • 3 juli 2019 om 14:17
  Permalink

  Ik kies voor Nederlandse Gereformeerde Kerken.
  Zie de motivatie van J.P. de Vries d.d. 15-6-2019

  Beantwoorden
  • 14 juli 2019 om 14:32
   Permalink

   Mijn voorkeur is: Nederlandse Gereformeerde Kerken

   Beantwoorden
 • 4 juli 2019 om 09:12
  Permalink

  Mijn voorkeur gaat uit naar: Nederlands Gereformeerde Kerken.

  Beantwoorden
 • 4 juli 2019 om 11:01
  Permalink

  Waar kun je aangeven dat je met geen van de namen niet erg blij bent?
  Reina Wiskerke heeft in haar column al overtuigende argumenten gegeven om 3 van de 4 namen niet te kiezen. Blijft over Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dat gereformeerd in de naam behouden blijft: eens. Maar Nederlandse… Alsof we ons moeten onderscheiden van Duitse, Franse en Indonesische Gereformeerde kerken. Voor de zekerheid: wij zijn lid van de Néderlandse…
  Ik heb geen goed alternatief maar zou willen oproepen nog eens goed na te denken.

  Beantwoorden
 • 6 juli 2019 om 14:13
  Permalink

  Mijn voorkeur: Nederlandse Gereformeerde Kerken

  Beantwoorden
 • 7 juli 2019 om 15:03
  Permalink

  Ooit begonnen als Gereformeerde Kerk. Nu er geen scheiding meer is kan het weer gewoon Gereformeerde Kerk worden, zonder N(ederlands) en zonder V(rijgemaakt) en zo mogelijk zonder C(hristelijk). Volgens mij benadrukt dit nu juist het mooie: geen onderscheid meer: samen optrekken zonder verdeeldheid in vrede met elkaar!

  Beantwoorden
 • 7 juli 2019 om 18:57
  Permalink

  Ik vind ook Nederlands Gereformeerd het mooiste zo heb je alles bij elkaar .

  7-7-2019

  Harlingen

  Beantwoorden
 • 29 juli 2019 om 13:01
  Permalink

  Nederlandse Gereformeerde Kerk
  Bondig en helder, zonder direkte verwijzing naar recente ‘ellende’ of nòg grotere onduidelijkheid naar buitenstaanders

  Beantwoorden
 • 4 september 2019 om 10:06
  Permalink

  Ik kies voor Nederlands gereformeerde kerken. Het is het minst verwarrend , omdat de naam al bestaat en het niet weer een nieuwe naam en dus nieuwe kerk is. Het is dan duidelijk waar we voor staan en de lijn met de geschiedenis blijft bestaan. En de weg naar andere kerken is makkelijker. Anders blijven we namen kiezen bij elke hereniging.

  Beantwoorden
 • 9 september 2019 om 10:12
  Permalink

  De naam Gereformeerde Kerk vind het ik het meest passen. We gaan weer samen, zoals het was voor de breuk in de jaren ’60.
  Ik ben nu lid van een gereformeerde kerk die evangelisch is. Maar wat zegt de naam Evangelisch Gereformeerd? Ik ben zelf Nederlands Gereformeerd en dat vraagt best uitleg aan mensen van andere kerkgemeenschappen. Wat betekent die naam en wat is er anders dan gewoon Gereformeerd en waarom zijn er zoveel verschillende gereformeerde kerken? Je kunt het uitleggen, maar begrijpen doen ze het meestal niet.

  Beantwoorden
 • 27 september 2019 om 09:22
  Permalink

  Er is al een NGK! Laten we hen niet voor het hoofd stoten zoal wij en onze ouders in het verleden naar andere kerkgenootschappen hebben gedaan. De vierde naam blijft er dan voor mij over waarbij zelfs het woord Nederlands er uit mag. We zijn immers verbonden met alle christenen in de wereld?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *