Eenwordingsbesluiten en kerkorde

D.V. op 15 april a.s. komen de afgevaardigden naar de LV/GS voor het laatst bij elkaar. Zij hebben al het voorbereidende werk afgerond, en hoeven dan alleen nog de officiële en formele eenwordingsbesluiten te bekrachtigen. De kern daarvan is datgene wat al op 2017 als intentie en in 2020 als doel is uitgesproken en waar jaren van voorbereiding aan voorafgegaan zijn:

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), in generale synode bijeen, en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in landelijke vergadering bijeen, besluiten zich per 1 mei 2023 te verenigen tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken.’

Het afgeleide tweede besluit bevat zorgvuldig uitgewerkte bepalingen die onder andere continuïteit waarborgen en het geldend recht vastleggen. Daartoe aanvaarden de Nederlandse Gereformeerde Kerken de kerkorde en regelingen die zijn vastgesteld door de LV/GS van Zoetermeer.

Je kunt de LV/GS-bijeenkomst van 15 april vanaf 9:30 live volgen op deze pagina. Na afloop van de bijeenkomst volgt om 11:00 u. een dankdienst, waarin het heilig avondmaal gevierd wordt. Je bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Locatie: Piet Heinplein 13, Zoetermeer.


Download hier het document met de voorgestelde tekst van de eenwordingsbesluiten en lees ook de bijbehorende toelichting (pag. 3 en verder).

De nieuwe kerkorde en de bijbehorende regelingen zijn hier te vinden.