En de naam wordt…

Nee, het is nog niet zover dat we al een nieuwe naam voor de herenigde kerk kunnen onthullen. Daarvoor is het nog te vroeg, en het is ook niet de taak van de Regiegroep. In het voorjaar zullen de landelijke vergadering en de synode zich daarover buigen. Maar de Regiegroep doet in haar rapport aan die gezamenlijke organen wel vier voorstellen voor een naam, met daarbij aanbevelingen op grond van de uitslag van een eerder gehouden enquête onder kerkleden.  

Uit die enquête, die door ruim 1800 mensen is ingevuld, kwam duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’. In reacties vanuit de GKv staan deze twee namen vrijwel gelijk; binnen de NGK heeft ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ duidelijk voorkeur. Opvallend is dat binnen de GKv deze naam het meest de voorkeur heeft onder de leden boven de 45 en vooral boven de 60 jaar.

Er komt duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’

De naam ‘Evangelische Gereformeerde Kerken’ staat op grond van de enquête op de derde plaats, maar op behoorlijke afstand van de eerste twee. Tegelijk wordt deze naam door de invullers van de enquête het vaakst in de categorie ‘totaal ongeschikt’ geplaatst. Het woord ‘gemeenschap’ in de vierde naam (‘Gemeenschap van Gereformeerde Kerken’) blijkt bij veel respondenten negatieve gevoelens op te roepen. Anderen ervaren het als positieve, open aanduiding die het verlangen naar samengaan en eenheid benadrukt. Over het geheel wordt deze naam duidelijk door minder mensen geschikt gevonden.

NGK, VGK

De naam ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ wordt gewaardeerd als duidelijk, sober, internationaal herkenbaar, niet verwijzend naar breuk en eenwording. de overeenkomst met de huidige naam van de NGK wordt verschillend gewaardeerd; zij die de naam totaal ongeschikt achten, noemen dit vaak als bezwaar, aan NGK-zijde nog meer dan aan GKv-zijde.

 

 

‘Verenigde Gereformeerde Kerken’ wordt gewaardeerd als typering van de beoogde samenvoeging, maar ook om het uitnodigende gebaar richting andere kerken. Men hoort er de verbondenheid in, en er is geen verwarring met andere namen. Anderen ervaren de naam toch als te veel verwijzend naar breuk en herstel en dus als snel gedateerd. Zolang niet alle gereformeerde kerken meegaan, kan de naam te pretentieus overkomen.

Vervolg

Duidelijk is dat geen enkele naam op volledige instemming van alle kerkleden zal kunnen rekenen. Het woord is nu aan de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK. Beide komen in het voorjaar van 2020 bij elkaar, en over een heel aantal agendapunten zal ook daadwerkelijk samen worden vergaderd. De naamgeving van het nieuwe kerkverband is daar één van. De Regiegroep kiest ervoor om alle vier de namen die na de eerste selectieronde overgebleven zijn met de resultaten van de enquête ter beoordeling aan de vergadering voor te leggen.


Welke criteria hanteert de Regiegroep?

In haar rapport aan GS en LV staat: we zoeken een naam die

 1. blijvend bruikbaar is;
 2. openstaat voor deelname door andere kerken;
 3. geschikt is als naam voor het kerkverband, volgens het gereformeerd kerkrecht;
 4. goed gecombineerd kan worden met namen van lokale kerken;
 5. praktisch bruikbaar is;
 6. duidelijk is, en niet al in gebruik door andere kerkgemeenschappen;
 7. bescheiden en reëel is, zonder negatieve connotaties
 8. binnen de kerken geen heftige controverse oproept.

Een andere belangrijke voorwaarde die de Regiegroep aan de naam stelt is dat de aanduiding ‘gereformeerd’ erin opgenomen is.

 

10 gedachten over “En de naam wordt…

 • 26 september 2019 om 18:58
  Permalink

  Ik zou toch kiezen voor de naam welke de eenwording uitdrukt. Verenigde Gereformeerde kerken.
  Je zou deze naam ook de eerste jaren kunnen hanteren om daarna over te gaan naar de naam Nederlandse Gereformeerde kerken.
  Het is een kerk maar twee bloedgroepen die na lange jaren een scheuring hersteld die nooit had mogen gebeuren.

  Beantwoorden
 • 27 september 2019 om 09:36
  Permalink

  De criteria zijn duidelijk en realistisch. Beide namen VGK en NGK spreken me aan. Nederlands Gereformeerde Kerken is de beste. Zelf ben ik Gkv. Heb de breuk steeds betreurd en hoop dat de vereniging gauw een feit wordt.

  Beantwoorden
 • 27 september 2019 om 12:12
  Permalink

  Verenigde Gereformeerde Kerken is ook mijn favoriet. Het geeft aan dat je na separatie ook weer bij elkaar kunt komen.

  Beantwoorden
 • 27 september 2019 om 16:04
  Permalink

  Tja……
  Zoveel smaken, zoveel zinnen waarschijnlijk. Toch blijf ik me bij beide namen afvragen waarom er een extra bijvoeglijk naamwoord voor moet. Waarom Nederlandse? Waarvan willen we ons onderscheiden? Van de Belgische, Deense, Duitse, Ghanese, Canadese Gereformeerde Kerken? Het is toch een aanduiding die we in Nederland gebruiken? Waarom er dat dan nog voorzetten? En waarom Verenigde? Dat is klinkt al net zo bizar als Verenigde Naties die helemaal niet verenigd zijn, maar doen alsof… Natuurlijk, het zou mooi zijn als alle Gereformeerde Kerken meedoen, het een werkelijk een Godswonder zijn! Maar ook deze vereniging van twee gereformeerde kerken zal er voor zorgen dat er broeders en zusters vertrekken naar verschillende kleinere gereformeerde kerken, omdat ze het uiteindelijk niet eens zijn met vrouwen in het ambt en aanverwante zaken. Dus toch maar gewoon Gereformeerde Kerken en hopen op een Godswonder!

  Beantwoorden
 • 27 september 2019 om 19:15
  Permalink

  Laten we afstappen van “gereformeerd” want gereformeerd is inmiddels gedevalueerd tot een fossiel begrip uit de vorige eeuw en dat maakt dat “gereformeerd” voor mij ongeschikt.

  We zijn in 1e plaats christen, daarom opteer ik voor CKN : Christelijke Kerk Nederland

  Beantwoorden
 • Pingback: GKV En de naam wordt… - GKV

 • Pingback: En de naam wordt…

 • 28 september 2019 om 13:46
  Permalink

  PLEIDOOI voor het weglaten van de ‘e’ in ‘Nederlandse’.
  Het weglaten van de ‘e’ in de naam “Nederlandse Gereformeerde Kerken” drukt iets anders en m.i. mooiers uit. Want mét de ‘e’ is Nederlandse een bijstelling bij Kerken en puur een aanduiding van de locatie waar deze kerken gevonden worden, het heeft geen inhoud behalve dat. Als je zegt ‘Nederlands Gereformeerde Kerken’ Dan zegt ‘Nederlands’ iets over ‘Gereformeerde’. Het duidt dan aan de culturele en historische context waarin deze kerken Gereformeerd willen zijn. En dat is goed, omdat we onderhand wel weten dat de context verwerkt wordt (verwerkt is en steeds weer verwerkt moet worden) in de manier van waarop wij het gereformeerde uitdrukking geven in de vorm en inhoud van kerk-zijn.

  Dat ten eerste. Ten tweede geeft het onverkort handhaven van de naam Nederlands Gereformeerde Kerken NGK) uitdrukking aan de manier waarop GKV-ers nu schuld willen belijden over de scheuring in de jaren ’60 en de absolute dingen die toen ten koste van veel mensen over de hoofden van broeders en zusters is uitgestort. En kom me niet aan met het verhaal dat er aan dat conflict twee kanten zaten. Met het handhaven van de naam Nederlands Gereformeerde Kerken is dan een symbool van berouw van de kant van de GKV dat de dingen gelopen zijn zoals ze gelopen zijn.

  Beantwoorden
 • Pingback: What’s in a name? – Roel Wimmenhove

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *