Financieel perspectief

Een belangrijk onderwerp op de gezamenlijke vergadering van generale synode en landelijke vergadering op 7 maart jl. was het financiële perspectief van de nieuwe kerkgemeenschap waar GKv en NGK naartoe op weg zijn. Dat ziet er niet goed uit, bleek uit diverse presentaties. Op dit moment is de financiële situatie weliswaar gezond, maar vanaf 2023 dreigen grote tekorten in het landelijke kerkenwerk. De belangrijkste oorzaak daarvan is de verwachte daling van het ledental van de GKv, waardoor er via het quotum (de afdracht per kerklid voor landelijk werk) minder geld binnenkomt. Het is code oranje, aldus voorzitter Aike Kamsteeg van de financiële synodecommissie. Een forse verhoging van het quotum dat nu in de GKv geldt zou dat een eind kunnen oplossen, maar daar lijkt weinig animo voor, ook al omdat het GKv-quotum nu al beduidend hoger is dan het NGK-quotum. Er klonken ook relativerende geluiden: wat voor het landelijke werk in de kerk moet worden opgebracht, is maar vijf procent van de begroting van plaatselijke gemeenten. ‘Daar zit dus best rek in’, aldus LV-afgevaardigde Ben Vreugdenhil.

Niettemin: er moeten vanwege de financiële vooruitzichten keuzes worden gemaakt in het landelijke kerkenwerk en dat moet vooral op inhoud gebeuren, was de teneur van de vergadering: Wat voor kerk willen wij zijn? En waar moeten de prioriteiten in het landelijke werk liggen?

Een commissie strategie en financiën gaat die keuzes voorbereiden en komt begin september met voorstellen naar de synode en de landelijke vergadering.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *