Fusie dienstverlenende organisaties

De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt zijn van plan om per 1 januari aanstaande samen te gaan in één dienstverlenende organisatie voor de kerken. Dat is de uitkomst van intensief overleg in het afgelopen jaar. Op veel terreinen werken de organisaties al intensief samen.

Tijdens de gezamenlijke clustervergadering van de synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK) van 6 november jl. legden de drie organisaties hun rapporten voor aan de afgevaardigden. De bespreking daarvan verliep anders dan voorzien. Toen de drie instellingen in september 2019 hun rapporten inclusief concept besluitteksten aanleverden, was het gesprek over mogelijke samenwerking nog maar net gestart. Die besprekingen en nadere kennismaking verliepen daarna zo voortvarend, dat er in maart 2020 een intentieverklaring tot samenwerking werd opgesteld. Door de vertraging in besluitvorming ten gevolge van corona raakten besturen en medewerkers geïnspireerd om te proberen nog in deze gs/lv-periode een stap verder te zetten.  Roel Meijer van deputaten diaconale zaken sprak dan ook van een rijdende trein en vroeg de afgevaardigden zo sportief te willen zijn om erop te springen. Een nieuwe naam voor de samenwerkende instellingen is overigens nog niet gevonden. Dr. Cors Visser is recent aan de slag gegaan als nieuwe directeur van het Praktijkcentrum; hij is de beoogde directeur van de nieuwe organisatie.

In de reacties op het fusieplan overheerste het enthousiasme over het feit dat men elkaar gevonden heeft en de snelheid waarmee dit gepaard gaat.

Hoewel de bestuurders van de instellingen aangaven dat er nog wel wat losse eindjes liggen op het vlak van inkomsten en bijdrage van lokale gemeenten, hopen zij voor de plenaire vergadering van GS en LV (gepland voor 28 nov. a.s.) met een voorstel te komen. Dan zal ook de afweging gemaakt worden over de totale financiering voor de komende jaren, in samenhang met het financiële meerjarenperspectief dat de commissie strategie en financiën heeft geschetst.

Lees hier de intentieverklaring beoogde samenwerking

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *