Gereformeerde Kerk Langerak

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de NGK en de GKv Langerak samen de Gereformeerde Kerk Langerak. Dat werd op 5 januari gevierd met een feestelijke dienst in de Bethelkerk in aanwezigheid van tal van gasten, onder wie vertegenwoordigers van andere kerken in Langerak.

Belofte

Het was een indrukwekkend moment toen de leden van de nieuwe gemeente ja zeiden op de door ds. Hans Vel Tromp uitgesproken belofte:

‘Wij beloven hier voor het aangezicht van God dat wij ons als gereformeerde kerk in Langerak en omgeving zullen toeleggen op:

  • het groeien in liefde voor hem, voor elkaar en voor allen die ons gegeven zijn,
  • het delen van de goede boodschap van Jezus in onze eigen omgeving en
  • het ontfermen over hen die ontferming nodig hebben.

Zo willen wij samen één zijn in hem, tot eer van God onze Vader, vanuit de liefde van Jezus, door de kracht van zijn Geest.’

Samen met alle heiligen

In de verkondiging stond ds. Hans Riemer stil bij Paulus’ gebed in Efeziërs 3. ‘Samen met alle heiligen gaan we na vijftig jaar los van elkaar te zijn geweest opnieuw ontdekken hoe we in Christus verbonden zijn en hoe we de hoogte, lengte, diepte en breedte van zijn liefde mogen leren kennen.’ Bij die lengte gaat het volgens hem om de kerk van alle eeuwen. ‘Al die gemeenschappen die God hebben gezocht. We zijn verbonden in en met dat ene lange verhaal van God. Die lengte nemen we mee in hoe we als gemeente doorgaan.’

Bij de breedte signaleerde hij ‘dat we niet vieren dat wij de Gods heil exclusief in bezit hebben. We willen de breedte zoeken: ook andere kerken zoeken als kerken van Christus.’ De hoogte duidt er volgens ds. Riemer op dat ‘we moeten leren dat Gods liefde al ons kennen te boven gaat. Dat mag ons ontspanning geven. God geeft zijn heil, zijn immense genade, zonder terughoudendheid.’ Ten slotte wees hij op de diepte van Gods liefde: ‘God wil ons in de diepte van ons geworstel, onze onmacht, onkunde, eigenwijsheid, vullen met zijn volkomenheid. Hij geeft ons nieuwe grond.’

Loslaten

Ds. Hans Vel Tromp koos op zijn beurt voor Kolossenzen 3: 1-17 en zei: ‘Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens geldt ook voor gemeenten: oude, vertrouwde gedachten over gemeente-zijn opgeven en nieuwe vormen van gemeente-zijn aantrekken. Stel je even voor dat je al wat oud en vertrouwd is loslaat. Word je daar onzeker van? Echt leren loslaten, lukt dat? Of zij er dingen die je niet kwijt wilt?

Weeg samen als nieuwe gemeente in Langerak: waar word je blij van, wat raakt je, wat vind je lastig, wat hindert je geloof in Jezus? Paulus wijst de gemeente op het nieuwe leven in Jezus. Begin bij hem. Jezus nodigt je uit om je verlangens op hem af te stemmen. Het leven met hem is onze richtlijn bij het afsterven van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. We moeten ons, persoonlijk en als gemeente, steeds opnieuw laten vernieuwen naar het beeld van Jezus. Laat de vrede van Christus in ons midden zijn. Hij nodigt je uit in deze nieuwe gemeente om je volledig aan hem toe te vertrouwen. Elke plek die jij loslaat, vult hij met zijn vrede.’

Familie

Ook de liederen stonden in het teken van de vrede van Christus en de eenheid van Gods kinderen. Zo werd Opwekking 767 gezongen, een bewerking van Psalm 133:

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: de zegen van God, een eindeloos leven.

Na de dienst was er een gezamenlijke lunch van gemeenteleden en gasten.

De nieuwe Gereformeerde Kerk Langerak is een streekgemeente met leden uit onder meer Langerak, Waal, Groot Ammers, Schoonhoven, Nieuwpoort en Molenaarsgraaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *