Gezamenlijke predikantenopleiding

De TU Kampen gaat verder samenwerken met de NGP (Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding) van de NGK. Zo zullen vanaf 1 september 2018 theologiestudenten die predikant willen worden in de Nederlands Gereformeerde Kerken, de predikantsmaster aan de TU Kampen volgen. Voor het nieuwe studiejaar hebben zich hiervoor al vier nieuwe master-studenten aangemeld.

Zolang het kerkelijk herenigingsproces loopt, zal er binnen de predikantsmaster nog extra aandacht en toerusting zijn voor kerkelijk zaken die specifiek zijn voor de NGK. Zo is het in de NGK bijvoorbeeld gebruikelijk dat het verlenen van preekconsent gebeurt onder regie van de NGP-docenten, terwijl dat in de GKv bij een classis gebeurt. De huidige kerndocenten en de opleidingscoördinator van de NGP zullen vanaf 1 augustus 2018 een plaats krijgen in het onderwijs in Kampen. Ook de Nederlands Gereformeerde Henk de Jong-leerstoel krijgt een plek in Kampen.

De zes NGK-studenten die nu nog hun opleiding in Apeldoorn volgen, zullen die onder begeleiding van NGP-docenten daar afronden.


NGP-docenten
De kerndocenten van de NGP krijgen een plek in het onderwijs in Kampen.

prof. dr. J. Dekker (Bijbelvakken)
dr. A. van der Dussen (systematische theologie)
dr. C.T. de Groot (verkondiging)
drs. P.A. Strating (praktische theologie)
dr. D. Timmerman (kerkhistorie)

Ook onderwijscoördinator dhr. P. van Veen zal verbonden blijven aan de opleiding.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *