Gezamenlijke synode

In 2014 besloot de GKv synode van Ede in te gaan op het ‘verlovingsaanzoek’ van de NGK. Er werden vanaf dat moment samensprekingen gevoerd met het oog op kerkelijke eenheid.

In april 2017 nodigde de Landelijke Vergadering van de NGK de generale synode van de GKv uit voor een vergadering waarin ze samen concrete stappen zouden kunnen bedenken met het oog op kerkelijke eenheid. In juni sprak de synode van de GKv hierover en werd de uitnodiging van harte aanvaard met dank en vreugde voor het geschenk dat God hierin geeft.

Op zaterdag 11 november 2017 was het dan zover: beide vergaderingen kwamen bijeen in de Nieuwe Kerk te Kampen. De hoofdlijn van de vergadering was het proces naar eenheid dat nog volgen moet. “We willen luisteren naar wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten en we hopen enkele concrete besluiten te nemen.” aldus de voorzitters ds. Melle Oosterhuis (GKv) en ds. Willem Smouter (NGK). De dag werd afgesloten met een kerkdienst waarin het avondmaal gevierd werd.

In het gezamenlijke artikel “Kerken vinden elkaar weer” beschrijven voorzitters ds. Melle Oosterhuis (GKv) en ds. Willem Smouter (NGK) het proces tot nu toe.

Besluitvorming

Tijdens deze vergadering is een aantal besluiten genomen waarbij het eenwordingsproces een feit is geworden. Meer daarover leest u hier.

Organisatie

Deze gezamenlijke vergadering van de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK is georganiseerd door de beide moderamina, onder leiding van ds. Willem Smouter (voorzitter LV NGK) en ds. Melle Oosterhuis (synodevoorzitter GKv).

De afsluitende dienst met viering van het heilig Avondmaal vond plaats onder verantwoordelijkheid van de NGK Kampen en de beide GKv kerken ter plaatse.