GKv- en NGK-zending samen op weg

De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk beraad op 17 maart in Amersfoort. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat er op gericht is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission.

Regionale samenwerkingsverbanden
Tijdens de bijeenkomst vertelden vertegenwoordigers van de NGK-zendingsorganisaties over hun werk. De NGK kent vier regionale samenwerkingsverbanden die steun geven aan een tiental partnerkerken met eigen predikanten en zo’n vijftig preekplaatsen, allemaal in Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika. Deze kerken zijn voortgekomen uit het zendingswerk dat daar sinds 1958 is verricht en maken deel uit van het kerkverband van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (GKSA). Vanuit Nederland wordt ook medisch en sociaal werk ondersteund.

 • NGK Kampen met ca. veertig ondersteunende kerken, voornamelijk in Oost-Nederland. Er zijn geen uitgezonden zendingswerkers meer in Zuid-Afrika actief. Alleen oud-zendeling ds. Arie Reitsema werkt jaarlijks een paar maanden in Kwazulu-Natal.
 • NGK Wormer (via Stichting Zending Zuid-Afrika) met een zestal ondersteunende kerken, vooral in Noord-Holland. Ds. Sietse Veenstra is door hen uitgezonden.
 • Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Natal (NGZN), waarvan ca. dertig kerken lid zijn, hoofdzakelijk in West-Nederland. Ds. Tjeerd Baron is door hen uitgezonden.
 • Sizanani, de met de NGZN verbonden hulpverleningsorganisatie die Marga Baron als veldwerker heeft en zich richt op het lenigen van sociale nood en onderwijsprogramma’s voor studenten.

Daarnaast presenteerde de (landelijke) Vereniging Steun Oost-Soemba (SOS) zich op de bijeenkomst in Amersfoort. SOS geeft steun aan de Gereja Gereja Bebas (Vrije Gereformeerde Kerken) op het eiland Soemba, Indonesië. De steun concentreert zich op steun op medisch en onderwijsgebied en aan de theologische opleiding. In de vereniging zijn overigens ook GKv-leden actief.

Als zorgpunten benoemden de vertegenwoordigers van de diverse organisaties en kerken:

 • de geringe instroom van opvolgers van de huidige lokale predikanten, mede doordat er een kloof gaapt tussen de verplichte theologische opleiding aan de universiteit van Potchefstroom en wat de gemeenten in Kwazulu-Natal nodig hebben;
 • barrières in de zelfstandigheidsbevordering van de kerken in Zuid-Afrika en in de ontwikkeling van een echte partnerrelatie;
 • moeizame contacten met de GKSA;
 • teruglopende betrokkenheid bij en ondersteuning door de gemeenten in Nederland.

Verre Naasten
De vertegenwoordigers van Verre Naasten (met als missie: Geloof delen wereldwijd) schetsten op hun beurt de taakstelling en werkwijze van Verre Naasten. Verre Naasten ondersteunt GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd: in Zuid-Afrika, India, Indonesië, Congo, Brazilië, Oekraine en tal van andere landen. Voor de uitvoering daarvan werken GKv-kerken regionaal samen, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Alle regionale samenwerkingsverbanden (elf in getal) zijn ook verenigd in een landelijk samenwerkingsverband. Door deze samenwerking, onderling en met Verre Naasten, willen zij kennis, ervaring en middelen delen om daarmee samen de missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren.

Bijbelstudie in de Presbyterian Free Church Council in Kalimpong. Een dorp in het noordoosten van India, aan de voet van het Himalaya-gebergte. India Mission | Verre Naasten werkt samen met de deze gemeente: een enthousiaste, missionaire kerk die in woord en daad getuigt van Gods liefde.

Elke RSV (regionaal samenwerkingsverband) is, namens de aangesloten lokale gemeenten in Nederland, eigenaar van het contact met en de steun aan de buitenlandse partnerkerken op het gebied van kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, diaconale projecten, training en noodhulp. Verre Naasten biedt de RSV’s daarbij advies (bij strategieontwikkeling, kwaliteitsborging, audits etc.) en neemt hen op hun verzoek tal van uitvoeringstaken (bedrijfsvoering, communicatie, fondswerving, projectbeheer) uit handen. Daarnaast is Verre Naasten verantwoordelijk voor een aantal bovenregionale taken.

Enthousiasme voor samen optrekken
Dat Verre Naasten tot nog toe het GKv-label draagt, is geen beletsel voor samenwerking met en integratie van de NGK-organisaties, liet bestuursvoorzitter Albert Veerman weten. Dat label kan op termijn verbreed worden en staat ‘het creëren van een win-win-situatie’ voor de NGK-kerken en –organisaties én Verre Naasten niet in de weg. Aan het einde van de bijeenkomst peilde voorzitter Bauke Versteeg bij de aanwezigen veel enthousiasme om de weg naar nauwe samenwerking in te slaan.

Voor meer informatie:

www.verrenaasten.nl/

www.mayibongwe.nl/

www.ngzn.org/

www.sizanani.nl/

www.zendingzuidafrika.nl/

www.steun-oost-soemba.nl/

 

Eén gedachte over “GKv- en NGK-zending samen op weg

 • 17 april 2018 om 16:18
  Permalink

  Prachtige ontwikkeling! In ZA zijn er al lange tijd contacten geweest tussen GKv- en NGK-zendelingen. Goed maar ook verstandig om die organisaties in elkaar te schuiven.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *