Handreiking Herstel & Verzoening

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60.

Zijn er bij u in de gemeente mensen die de breuk hebben meegemaakt en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft uw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking u helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in uw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat u de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kunt u gebruik maken van deze handreiking.

Centraal staat de vraag: wat kunt u plaatselijk doen aan herstel en verzoening?

De handreiking geeft u hiervoor een aantal suggesties, die hieronder kort zijn opgesomd. De gehele Handreiking kunt u hier downloaden.

Ruimte geven aan pijn – werkvorm
Denk samen met de gemeente na over wat het herenigingsproces met u doet en welke pijn er eventueel nog is. Dit kan aan de hand van een werkvorm waarbij gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan over de pijn uit het verleden. De pijn waar nog enigszins wat aan gedaan kan worden, kunnen gemeenteleden opschrijven en symbolisch op de weegschaal leggen. De weegschaal staat hierbij voor recht doen. De pijn die niet kan worden weggenomen, wordt symbolisch in een kruik gestopt. Dit refereert aan de Bijbeltekst dat al uw tranen zijn geteld en opgevangen zijn in een kruik. Met deze werkvorm is ook gewerkt in het middagprogramma op 11 november in Kampen.
Ruimte geven aan pijn – Handleiding bij werkvorm (pdf)
Werkblad Kruik & Weegschaal (pdf)

Verzoenen begint met luisteren
Stimuleer als kerkenraad dat verhalen verteld worden. Kijk samen terug op toen, luister naar elkaar, ontmoet elkaar en vertel de verhalen die niet vergeten mogen worden. In de handreiking leest u hoe u als kerkenraad dit proces op gang kunt brengen.

Actief op zoek
Neem als kerkenraad uw verantwoordelijkheid voor misstanden uit het verleden. Ga daarbij actief op onderzoek uit. Wie zijn er geraakt door onze besluiten, zowel in het verleden als in het heden? Ga na of er verantwoordelijkheid bij de kerkenraad ligt richting een oud-predikant, een predikantsweduwe of een kerkenraadslid van toen. De handreiking geeft hiervoor enkele aanwijzingen.

Verzoeningsbijeenkomst
Bepaal als kerkenraad of het nodig is een verzoeningsbijeenkomst te organiseren. Wat in klein verband besproken is, kan daar gedeeld worden. Er kan ruimte zijn voor andere verhalen van pijn en herstel. Gezamenlijk kan gedankt en gebeden worden voor verzoening.

Pijn van toen èn van minder lang geleden
Denk niet alleen aan ouderen die de jaren ’60 meemaakten; de pijn kan ook voelbaar zijn bij hun kinderen. Denk ook aan recente pijn, bijvoorbeeld bij mensen die in de afgelopen decennia van een GKv naar een NGK vertrokken, of andersom.

Laat genade, verzoening en liefde u leiden in het proces op weg naar samen kerk zijn.

Plaatselijk advies
Wilt u advies voor uw gemeente? Vanuit DKE en CCS is een werkgroep samengesteld. Kerkenraden en gemeenteleden kunnen een beroep doen op deze werkgroep voor advies en hulp in concrete situaties. Meer over de werkgroep leest u in de Handreiking. Contact is mogelijk via de secretarissen:
Ds. Jan Luiten, DKE — eenheid@gkv.nl
Ds. Henk Zuidhof, CCS — secretaris.css@ngk.nl

Eén gedachte over “Handreiking Herstel & Verzoening

 • 19 april 2018 om 08:32
  Permalink

  Zonder een openlijk terugnemen van excommunicaties en
  buiten-verband-stellingen – per gemeente of gezamenlijk –
  lijkt me de discussie etc. zinloos en zal er altijd iets blijven
  wringen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *