Handreiking nieuwe regio’s

Om de classes/regio’s een indruk te geven van wat er bij de nieuwe regio-indeling na de hereniging van GKv en NGK allemaal komt kijken en hoe ze daarmee nu al aan het werk kunnen gaan, is er onlangs een Handreiking nieuwe regio’s verschenen.In het Vooraf omschrijven de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde het doel van deze Handreiking als volgt:

“Het hart van het kerkverband klopt in de regio’s. Daar ontmoeten de kerken elkaar. Deze handreiking is bestemd voor kerkenraden, voor de huidige classes en regio’s, voor allen die een functie in een classis of regio (gaan) vervullen en voor alle verbanden waarin kerken regionaal samenwerken. Wanneer de huidige GKv- en NGK-kerken in de herenigde kerk regionaal gaan samenwerken, doen zij dat bijna overal in een nieuwe samenstelling. Deze handreiking is bedoeld om regio’s en kerkenraden te helpen bij de overgang naar die nieuw
samengestelde regio’s. Met kennismaking en het opstarten van die samenwerking hoeven zij niet te wachten tot de hereniging formeel een feit is. (…)
De taken van regionale vergaderingen liggen in grote lijnen vast in de kerkorde. Regio’s hebben echter een grote vrijheid hoe zij hun werk organiseren. Maatwerk is hier het devies. Een startpunt op basis van de bestaande ervaring kan wel veel dubbel werk voorkomen.”

Klik hier om de Handreiking nieuwe regio’s te downloaden, of lees de Handreiking hieronder op het scherm.

Handreiking nieuwe regio's 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *