Handreiking plaatselijke uitwerking landelijke hereniging

Download de Handreiking als pdf.

Of lees de Handreiking op je scherm.

N.B. Dit is versie 2 (maart 2023). De enige wijziging ten opzichte van versie 1 (februari 2023) die voor de gebruiker van belang is, is de naamgevingsinstructie, hs. 3.1 op pag. 5 e.v.. Daarin is het woordje ‘te’ komen te vervallen. In versie 1 stond per abuis als instructie: Nederlandse Gereformeerde Kerk te Dubbeldam. Dat woordje hoorde daar niet te staan en is dus in versie 2 van de instructie verwijderd op alle plekken waar de naam van de plaatselijke kerk uitgeschreven stond.  Voor alle duidelijkheid: het correcte format is als volgt:

Als er één kerk in de betreffende plaats is: Nederlandse Gereformeerde Kerk Dubbeldam; als er meerdere kerken zijn in de betreffende plaats: Nederlandse Gereformeerde Kerk
Dubbeldam Opstandingskerk.

Toevoeging Handreiking 7 april:
Nieuwe versie Model akte van samenvoeging SWG GKv-NGK

Handreiking Plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging versie 2