Herstel van eenheid op Urk

Zondag 6 januari preekte in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk voor het eerst een predikant uit de GKv. En niet zomaar één: de zoon van de dominee die in de stormachtige jaren zestig op Urk stond. Een bijzonder voorbeeld van herstel van eenheid.

ds. Jan Slotman

Tijdens de scheuring in 1969 was de toen nog jonge ds. Jan Slotman predikant van de GKv Urk. Toen die gemeente buiten het kerkverband raakte, ging hij aanvankelijk mee. Maar na een aantal maanden keerde hij terug naar het vrijgemaakte kerkverband. Dat leidde tot grote en langdurige vervreemding tussen hem en zijn vroegere gemeente, nu de NGK Urk.

Verlangen
Al in 2001 was er een begin van verzoening tussen de GKv Urk en de NGK Urk. Ds. Slotman, inmiddels emeritus-predikant in Heemse, was bij een ontmoeting van beide kerkenraden en bezocht ook oud-gemeenteleden. ‘Ik heb de pijn geproefd over wat er in 1969 is gebeurd.’ Maar tot het voorgaan in een dienst van de Jeruzalemkerk kwam het niet. Nu is hij 87 en fysiek daartoe niet meer in staat. Toch bleef bij hem èn bij de NGK Urk het verlangen leven naar ontmoeting en verzoening in een zondagse dienst.

Puzzelstukjes
Op zondagmorgen 6 januari waren ds. Slotman en zijn vrouw Diny aanwezig in een dienst in de NGK Urk, waarin hun zoon, ds. Hans Slotman van de GKv Kampen-Noord, voorging. Die zette in zijn preek Cor. 13:8-13 centraal: ‘In deze brief aan een gemeente die aan het uiteenvallen is, wijst Paulus op het beperkte van ons kennen en profeteren. Als we als kerken en kerkmensen geen oog hebben voor onze beperktheid, komen we in het klimaat van het absolute terecht. Dan hebben we er geen oog voor dat we in ons eentje niet alle antwoorden hebben, dat er puzzelstukjes ontbreken.’ Hij wees de gemeente erop dat ‘we nooit ieder apart de puzzel voor elkaar krijgen. We moeten onze beperktheid kennen en door de liefde van Christus elkaar in het oog krijgen. Dan gaan we zien dat we alleen samen met andere christenen en met andere kerken de puzzel van het geloof kunnen leggen.’

De Jeruzalemkerk (NGK Urk) gaat uit

Geweldig moment
Voor ds. Jan Slotman was de dienst ‘een geweldig moment’. Hij was graag zelf nog voorgegaan. ‘Maar dat kon echt niet meer. Het was jammer dat ik er vrijwel geen mens meer kende. Maar het was prachtig dat dit weer kon, in de lijn van waar Christus om gebeden heeft. Het was ook mooi dat er afgevaardigden van de Rehobothkerk (GKv Urk) bij waren.’

Ook de Urker NGK-predikant Henk Zuidhof heeft de dienst als ‘heel bijzonder’ beleefd. ‘Dat je eerlijk kunt erkennen: we zijn aan beide kanten doorgeschoten en verstard in wantrouwen. En dat je je weer één weet met elkaar.’ In de dienst dankte hij God ‘voor Zijn trouw die mensen bij elkaar heeft gebracht’. In de gekozen liederen klonk Gods trouw en vergevende liefde door. ‘ ’t Is God die trouw zijn kerk bewaart…
Nabij of ver, wij zijn verbonden, één Heer en één geloof, één doop.’

Ds. Jan Slotman is blij met het proces van hereniging van GKv en NGK. Wat hem betreft komt de eenheid ‘hoe eerder hoe liever. Ik hoop dat de Here mij het voorrecht geeft dat ik dat nog kan meemaken.’

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *