Impressie 11 november

11 november 2017 gaat de kerkgeschiedenis in als een historische dag. Vijftig jaar na de breuk in 1967 komen de kerkverbanden GKv en NGK bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen om te werken aan herstel en om toe te groeien naar kerkelijke eenheid. Voor deze dag is een uitgebreid programma gemaakt waarbij niet alleen 67 afgevaardigden van de landelijke vergadering van de NGK en de generale synode van de GKv bijeen waren, maar ook ruim 40 genodigden en ruim 250 belangstellenden.

Van deze dag zijn opnamen gemaakt die u via deze website terug kunt kijken. Van de verschillende onderdelen van het programma zijn ook verslagen met foto’s gemaakt, compleet met de volledige toespraken, de liturgie van de avonddienst en de gebeden uit die dienst.

Ochtendgedeelte

Besluitvorming

Middagprogramma

Avonddienst