Kerken, werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk van het andere landelijke kerkverband in je omgeving te vinden is. De Regiegroep Hereniging heeft alles wat kerken moeten regelen op een rijtje gezet in een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging. Over sommige zaken moet al snel beslist worden. Een voorbeeld: de nieuwe Kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad een plaatselijke regeling vaststelt. Daarin moet vóór 1 mei 2023 vastgelegd worden wat de naam van de kerk is en of de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad.

Download hier de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, versie 2, 1 maart 2023.

Of lees de Handreiking op je scherm:

Handreiking Plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging versie 1 maart 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *