NGK Morgenster nodigt Regiegroep uit

Welk effect heeft het landelijk herenigingsproces op onze plaatselijke samenwerking? De NGK Morgenster en de GKv Noorderlicht in Wezep organiseren regelmatig gezamenlijke diensten en ook hun predikanten ruilen wel eens van kansel. Hoe verhoudt dit zich tot het landelijk samengaan? Pieter Dirk Dekker ging namens de Regiegroep naar Wezep om antwoorden en achtergronden te geven.

‘Ik was gevraagd om zowel de Breuk als het proces van Heling dat nu bezig is toe te lichten,’ vertelt Dekker. ‘Hiervoor kreeg ik ruim de tijd. Daarbij heb ik bewust niets verteld over de situatie in Wezep zelf, maar de aanwezigen uitgenodigd om daar zelf over te vertellen.’ Dekker begon zijn verhaal met het duiden van de Breuk. Hij deed dit door dit in een historisch perspectief te plaatsen. Het beginpunt markeert hij in de aanloop naar de Vrijmaking van 1944. Welke elementen speelden daarbij een rol en hoe werkten die door in de latere kerkgeschiedenis in de jaren ’60? Wat zorgde uiteindelijk voor de kerkscheuring in 1967? ‘Daarnaast heb ik iets verteld over mijn persoonlijke betrokkenheid aan de hand van foto’s van mijn grootvader, vader, en mijzelf. Het motiveert mij dat ik bij het helen van de Breuk mag zijn terwijl mijn grootvader, die in ’67 de Theologische Universiteit in Kampen moest verlaten vanwege de Breuk, nog in leven is!’

Vragen
Na deze terugblik, blikte Dekker ook vooruit. ‘Ik heb 11 november (de dag waarop de landelijke vergaderingen van GKv en NGK bijeen kwamen in Kampen) en het werk van de Regiegroep toegelicht. Hiervoor heb ik de vier hoofdlijnen gehanteerd zoals de regiegroep die heeft uitgewerkt,’ vertelt hij. Door op deze manier heden en verleden met elkaar te verbinden, wordt het proces duidelijker. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat er dan geen vragen meer zijn.

Er werd bijvoorbeeld gevraagd of lokale kerken met samenwerkingsverbanden nu moeten wachten op de landelijke processen, voordat ze verder kunnen. Dat is gelukkig niet het geval. ‘Dan zouden wij als Regiegroep ons werk niet goed hebben gedaan,’ vindt Dekker.

Vrouw en ambt
Een andere vraag die Dekker kreeg was of de discussie rond vrouw-in-het-ambt nog een belemmerende rol kan spelen in het herenigingsproces. Dekker: ‘Dat is lastig te zeggen. Wij hebben goede hoop van niet; maar tegelijkertijd geven wij het debat wel alle ruimte. Ons uitgangspunt is: in de NGK zijn er voor- en tegenstanders, maar daar blijkt het niet kerk scheidend te zijn. Waarom zou dat nu wel moeten?’

NGK Morgenster

Samenwerking met andere kerken
Tot slot werd stil gestaan bij de samenwerking met andere kerken die we als GKv en NGK hebben. Komt dat nu in een ander licht te staan? Dekker denkt van niet. ‘Dat wij nu als GKv en NGK samen verder willen, betekent niet dat we gesloten zijn voor andere kerken. Absoluut niet!’ In de eerste plaats gaan daarbij de gedachten uit naar de CGK, waarmee al jaren gesprekken gevoerd worden met het oog op kerkelijke eenheid. ‘Zij liggen ons na aan het hart. Daarnaast zijn er ook veel waardevolle lokale samenwerkingsverbanden met de PKN. Dit willen wij niet verminderen of blokkeren!’

 

Pieter Dirk Dekker

Regiegroep uitnodigen
Denkt u dat er in uw gemeente ook behoefte is aan een toelichting op het herenigingsproces? Of leven er vragen binnen uw kerk waarop de Regiegroep antwoord zou kunnen geven? Nodig de Regiegroep dan uit om langs te komen door een mail te sturen naar: regiegroep@ngk-gkv.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *