‘Klaar om het werk weer op te pakken’

Landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) maken een doorstart

Synode en lv gaan weer het bos in – letterlijk, in dit geval. Na maanden van relatieve rust en wat online vergaderwerk in de marge komen de afgevaardigden naar de twee kerkelijke vergaderingen op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Zes van hen vertellen iets over hoe ze de afgelopen periode beleefd hebben en hoe ze aankijken tegen de doorstart van het vergaderwerk. De algemene teneur is: we zien ernaar uit om het werk weer op te pakken.

Synodeverslaggever Andries van den Berg is als ouderling afgevaardigd door de Particuliere Synode Noord. Begin maart verhuisde hij naar Zeewolde. De eerste keer dat hij een kerkdienst van zijn nieuwe gemeente bijwoonde, was voorlopig meteen ook de laatste. De GKv Zeewolde had de online samenkomsten snel op orde, maar hij miste de contacten en de samenzang.

Wandelgangen
‘Digitaal vergaderen was voor synode en lv tot voor kort de enige optie, maar ik heb het als afstandelijk ervaren,’ vertelt Andries. ‘Tijdens en rondom de bijeenkomsten op Mennorode proefden we Gods zegen en nabijheid. De coronacrisis heeft het daadwerkelijk samen optrekken een tijdlang verstoord.’ Het ontbreken van de wandelgangen vindt hij een groot gemis. Daarom is hij blij dat er weer gezamenlijk vergaderd kan gaan worden, hoewel anders dan voorheen. ‘Ik begrijp dat het niet anders kan, maar ik zie wel op tegen de noodzakelijke digitale rondes die aan de besluitvorming voorafgaan,’ zegt hij. ‘Ik ben een behoorlijke vergadertijger en hecht aan goede communicatie. Als ik achter een scherm zit, mis ik de non-verbale communicatie.’

Een moment van verbondenheid tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in februari van dit jaar.

Het nieuwe normaal
Ds. Mark Rietkerk is predikant van de samenwerkingsgemeente NGK/GKv in de Utrechtse gemeente Leidsche Rijn. De regio Utrecht (NGK) wees hem aan als afgevaardigde naar de Landelijke Vergadering. Vanuit zijn rol als predikant vond hij de zoektocht naar het nieuwe normaal van het kerkelijk leven ‘niet het leukste wat ik in mijn leven heb meegemaakt, maar ik heb wel het idee dat we nu een bepaalde modus vinden.’
Wat het lv- en synodewerk betreft heeft hij zich de afgelopen maanden ingezet voor de commissie Strategie en Financiën, die op 19 september haar rapport presenteert. Hij heeft goede herinneringen aan de mooie vergaderlocatie en de fijne ontmoetingen begin dit jaar, maar van wat er inhoudelijk gepasseerd is, is hem niet zo gek veel bijgebleven. Hij is er klaar voor om weer samen aan het werk te gaan en verheugt zich erop. ‘Ik hoop op mooie ontmoetingen en goede besprekingen, op weg naar een kerk die weer nieuwe inspiratie geeft aan allen.’

Wikken en wegen
Preses Frans Schippers van de Landelijke Vergadering staat met name de laatste gezamenlijke bijeenkomst voor de lockdown nog helder voor de geest. Daarin was ruimte voor schuldbelijdenis, vergeving en heling: ‘Het was geweldig om te zien en te ervaren hoe God ons zo nabij is.’ Als directeur/commandant van de veiligheidsregio Kennemerland heeft hij het de afgelopen maanden ontzettend druk gehad. Gelukkig waren er ook rustperiodes. Over het vergaderwerk zegt hij: ‘Het samen optrekken brengt meer vreugde en voldoening dan ik vooraf had gedacht; ik ben onder de indruk van wat God door ons als mensen heen doet om zijn koninkrijk te vestigen.’

De beide moderamina. De foto is genomen op 11 februari jl. Frans Schippers staat helemaal links.

Het gezamenlijke moderamen is veel bezig geweest met het gaande houden van het synode/lv- werk. ‘Ik ervoer de start van het gezamenlijke werk begin dit jaar als een mooie zoektocht, die onverwacht werd stilgezet. Zeker in het begin van de coronacrisis moesten we wikken en wegen wat er wel en niet kon en moest doorgaan, in overleg met de afgevaardigden. De digitale middelen hielpen ons om het werk, zij het op een lager pitje, door te laten gaan. Het is in de afgelopen tijd niet uit mijn aandacht en gebed geweest.’
Nu ziet Frans ernaar uit iedereen weer te zien en te ontmoeten. ‘Hopelijk brengt de Heer ons samen verder op het goede pad naar vereniging van onze kerkverbanden. Ik hoop en bid dat we de belangrijkste besluiten voor het einde van het jaar kunnen nemen.’

Sabbatical
Als lid van de commissie die zich bezighoudt met het man/vrouw en ambtdossier heeft ds. Rutger Heij, GKv-predikant te Heemse, in het begin flink moeten aanpoten. Hij zegt daarover: ‘Heel mooi waren de gesprekken met kerken in het hele land. Pijnlijk is het om te zien hoe blijvend verschil van inzicht afstand geeft.’
De maanden april en mei voelden voor Rutger als een sabbatical. ‘Ik was grotendeels vrijgesteld voor het werk in de gemeente. Toen de synode ophield te vergaderen, heb ik een deel van het gemeentewerk weer opgepakt maar zonder de druk die er normaal op staat.’ Het kost hem geen moeite om de motivatie te vinden voor de doorstart van het synodewerk. ‘Ik heb nu geen vrijstelling van het gemeentewerk geregeld om tijd te maken voor de synode. Ik doe het naast elkaar en waar nodig regel ik ter plekke iets om tijd vrij te spelen. Wel zie ik ernaar uit me na maart 2021 weer helemaal aan de gemeente te kunnen wijden.’

Uitdaging
De digitale procedures van het lv/synodewerk zorgden bij ds. Peter Sinia (NGK Ede) af en toe voor wat puzzelwerk. Thuis was het druk en gezellig doordat de kinderen online lessen en colleges volgden. Peter genoot van alle creativiteit die opborrelde rondom streaming van diensten, was dankbaar dat ernstige slachtoffers van corona binnen de gemeente uitbleven, maar bezorgd over wat corona voor de kwetsbaren betekent.
Op de eerste fase van samen vergaderen begin dit jaar kijkt Peter met plezier terug. Hij noemt de positieve onderlinge sfeer tussen de afgevaardigden. ‘Wat dat betreft sta ik te popelen om met het vervolg aan de slag te gaan.’ Wel vond hij het verdrietig om vanaf de zijlijn mee te maken hoe sommige internationale oecumenische contacten van de GKv beëindigd werden.
Peter verheugt zich ook op de doorstart van het vergaderwerk. ‘Ik hoop dat we mogelijkheden behouden om echt bij elkaar te komen en niet teruggeworpen worden op digitaal vergaderen.’ Hij gelooft dat er door de synode en de lv belangrijke beslissingen genomen worden die tot opbouw van Gods kerk zijn. Hij sluit af met: ‘Het zal een uitdaging zijn om dat zo te doen dat ook de plaatselijke kerk en de individuele leden zich gezegend weten door ons werk.’

Conferentiehotel Mennorode, in Elspeet, de plek waar de meeste gezamenlijke vergaderingen plaatsvinden.

Stroperig
Ds. Zweitse van Hijum (GKv Zevenbergen) blikt op de lockdown terug als een bijzondere, uitdagende, maar soms ook lastige periode: ‘Het blijft behelpen om je met je broers en zussen in de kerk verbonden te weten via sociale media en op afstand, juist in een periode waarin gemeenschap zo enorm belangrijk is.’  Daarom vond hij het wel prettig dat het synodewerk even stil kwam te liggen. ‘Een enkel dossier is schriftelijk behandeld, maar dat werd een heel stroperig proces.’ Binnen de synodecommissie waarvan hij deel uitmaakt, vond regelmatig online overleg plaats, maar Zweitse heeft duidelijk voorkeur voor fysiek vergaderen.
Over het werk rond de start van synode en lv begin dit jaar zegt hij: ‘Misschien is het niet altijd even boeiend en in zekere zin vooral faciliterend maar daarmee wel nodig. Het is mooi om te zien hoeveel er gebeurt binnen Gods koninkrijk waar je normaal gesproken niet zoveel zicht op hebt.’ Hij geniet van de onderlinge loyaliteit en betrokkenheid tussen de afgevaardigden. ‘En regelmatig word ik verrast door mooie meditaties bij de dagopeningen en -sluitingen,’ voegt hij eraan toe.
Toen het synodewerk na de zomer weer begon, kostte het hem aanvankelijk wel wat moeite om het op te pakken; het was wat naar de achtergrond geraakt. ‘Het is opnieuw zoeken naar een goede balans tussen gemeentewerk, synodewerk en privé, ook omdat ik in juli opnieuw vader ben geworden. Maar inmiddels zit ik er weer helemaal in; het was begin september goed om elkaar weer te ontmoeten.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *