LV-GS2020: in de startblokken

Op 7 en 8 februari gaan de leden van de GKv-synode (GS) en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK voor het eerst samen aan slag. Ze beginnen met een retraite in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, waarin ruimte gemaakt wordt voor kennismaking, geloofsgesprekken en gebed. Daarna volgt een bespreking van het rapport van de regiegroep (op de homepage te downloaden) over het eenwordingsproces van beide kerken. Daarbij komen onder meer het document Verlangen naar een nieuwe kerk en het koersbesluit op tafel.

In het koersbesluit stelt de regiegroep voor om als GKv en NGK na het in 2017 uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid verder te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap en dat als uitgangspunt te nemen voor alle overige besluiten van GS en LV. Over het tempo van de eenwording wordt pas veel later in het vergaderproces van GS en LV gesproken. De bezinningsdagen worden afgesloten met een gezamenlijke viering in kerkgebouw Het Kruispunt van de NGK Zeewolde.

Peiling

Met het oog op die gezamenlijke bespreking van Verlangendocument en koersbesluit staat de LV in een extra vergadering op 1 februari stil bij de uitkomsten van een peiling over de eenwording onder de NGK-gemeenten, die deze maand door de regio’s wordt gehouden.

In de afgelopen weken stonden op de GKv-synode de contacten met buitenlandse kerken centraal. Er waren ontmoetingen met 25 afgevaardigden uit veertien landen, met onder meer workshops en bijeenkomsten over thema’s van wederzijds belang zoals jeugdwerk in de kerk. Op 9 januari was er in de Petrakerk in Harderwijk een avondmaalsdienst met de buitenlandse gasten. Ook kwamen de zorgen van een aantal buitenlandse kerken over de koers van de GKv (o.a. de besluiten over de vrouw in het ambt) aan de orde. De GKv-synode nam afscheid van enkele buitenlandse kerken die om die reden de band met de GKv hebben verbroken. Ook werd een nieuwe zusterkerk welkom geheten: de Gereja Kristus Tuhan uit Indonesië.

Ook de LV van de NGK besprak de relaties met buitenlandse kerken, in aanwezigheid van afgevaardigden uit Canada en Soemba, die de LV toespraken. Daarnaast werd het besluit genomen om de overgang van GKv-predikanten en -kandidaten naar NGK-gemeenten te vereenvoudigen en daaraan geen andere eisen meer te stellen dan gelden voor NGK-predikanten en -kandidaten. Op de tafel van de GKv-synode ligt een vergelijkbaar voorstel.

Volg wat er op de landelijke vergadering en synode gebeurt op www.lv-gs2020.nl.

Eén gedachte over “LV-GS2020: in de startblokken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *