Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

De Predikantenvereniging (PV) van de GKv wil zich graag omvormen tot een vereniging voor GKv- én NGK-predikanten. PV-voorzitter Willem de Graaff en CGMV-directeur Martin van Eerde hebben in een brief alle NGK-predikanten uitgenodigd om lid te worden van de PV.

De vereniging is volgens hen ‘een plek van onderlinge ontmoeting en bemoediging’, onder meer op het jaarlijkse Pinkstercongres, maar via de koppeling aan vakorganisatie CGMV ook een beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van de predikanten bij onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en kerkelijk personeelsbeleid.

Niet in beton gegoten

In de brief wordt benadrukt dat de openstelling voor en uitnodiging aan de NGK-predikanten ‘maar niet een kwestie [is] van: kom er maar bij en doe als wij, wij weten hoe het moet. Onze uitnodiging betekent dat we van harte bereid zijn om samen met jullie vorm te geven aan de Predikantenvereniging. Gewoontes en vormen zijn niet in beton gegoten.’

De NGK kent geen eigen predikantenvereniging, maar een werkgroep die conferenties voor predikanten en hun partners organiseert. De Nederlands Gereformeerde instelling voor Arbeidszaken (NGA) die tot nog toe de arbeidsvoorwaarden in de NGK vaststelt, ondersteunt de brief van de PV en beveelt de NGK-predikanten aan om op de uitnodiging in te gaan. Inmiddels lopen er met het oog op de voorgenomen hereniging van GKv en NGK gesprekken om de arbeidsvoorwaarden van predikanten in beide kerken te harmoniseren. Daarbij zijn Steunpuntkerkenwerk, de NGA en de PV/CGMV betrokken. Volgens de NGA biedt de openstelling van het lidmaatschap van PV/CGMV de NGK-predikanten de mogelijkheid om ‘betrokken te zijn bij de toekomstige regeling.’

D.V. op 11 en 12 juni houdt de PV een Pinkstercongres voor predikanten. Meer informatie over het Pinkstercongres (o.a. certificering en kosten) is te vinden op https://www.cgmv.nl/cursus/pinkstercongres-cgmv-predikanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *