Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is.

We noemen hem Robert Jan….

Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde vraag gesteld: hoe gaat die nieuwe kerk dan heten? Als Regiegroep die het proces begeleidt, laten we graag alle kerkleden meedenken. Ideeën en suggesties zijn welkom bij regiegroep@ngk.gkv.nl.

De vraag naar een nieuwe naam is een terechte vraag. Bij een baby wil je het ook niet alleen maar hebben over ‘het kind’. Je noemt het kind bij zijn naam. Je spreekt hem ermee aan. Dit ben je. Zo wil je ook de nieuwe kerkgemeenschap bij zijn naam kunnen noemen. Een naam waarin ook iets doorklinkt van: ja, dit zijn we.

Herkenbaar, inhoudelijk en onderscheidend
We zoeken dus een gezamenlijke naam voor de opnieuw gevormde kerkgemeenschap. Dat is niet meteen de naam die op de kerkgebouwen hoeft te staan. Die hebben vaak al mooie roepnamen: Voorhof, Lichtboog, Ontmoetingskerk. Wat we zoeken is eerder een achternaam. Zoals we nu GKv of NGK heten. Een familienaam geeft aan hoe we samen heten. Die naam maakt duidelijk dat we met al onze verschillen toch één zijn.
We zoeken ook een herkenbare naam. Graag één met inhoud. Onderscheiden van andere kerknamen, en toch ook weer passend in de brede familie van verschillende kerkgenootschappen.

Naar die naam zoeken we als Regiegroep. Voor de komende Generale Synode en Landelijke Vergadering willen we met een goed voorstel komen. We vragen alle kerkleden om mee te denken. Iedereen kan meedoen, alleen of samen als jeugdclub of bijbelstudiekring. Kom maar op met ideeën en suggesties! Wees creatief. Zoek een naam die nieuw is of juist traditioneel. Teken een logo of schrijf een onderbouwde mail. Een plotselinge inval mag ook: zet ‘em bijvoorbeeld in een tweet met de hashtag #naamNGKV.  Zo hopen we de naam te vinden waarvan we samen zeggen: ja, dit zijn we!

Bedenk de beste naam
Graag hebben we half april heel veel ideeën binnen.
De mail kun je sturen naar Regiegroep@ngk.gkv.nl.
Heb je inhoudelijk inspiratie nodig, lees dan het document Verlangen naar een nieuwe kerk.

Auteur: Rob Vreugdenhil, lid Regiegroep

31 gedachten over “Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

  • 22 februari 2019 om 19:29
   Permalink

   Mijn idee voor de naam is: G .K .N . Gereformeerde kerk Nederland in navolging van de P K N

   Beantwoorden
 • 20 februari 2019 om 17:40
  Permalink

  Geachte leden Regiegroep,
  We willen Gereformeerde kerken in Nederland zijn.
  Deze naam bestaat al…
  Als we als GKv en NGK willen onderscheiden, maken we er Nederlands Gereformeerde Kerken van, Afgekort NGK !
  Hoe mooi zou dat zijn als beweging naar onze broeders en zusters !
  Wijsheid en zegen op uw werk toegebeden.
  Hartelijke groeten,
  Kees de Wolf, GKv – Leusden.

  Beantwoorden
 • 21 februari 2019 om 00:36
  Permalink

  EGK
  Evangelische Gereformeerde Kerk
  Dit vind ik een mooie toepasselijke naam voor het samensmeltten van Ngk en Gkv
  Samen evangeliserend bezig zijn en het uitdragen van Gods woord vanuit een gereformeerde
  levensstijl.

  Beantwoorden
 • 21 februari 2019 om 10:05
  Permalink

  Christelijke kerk.
  Niks gereformeerd of protestant. We protesteren niet (meer) en hervormen en reformeren is ook “not done”. We zetten ons tegen niemand af en vormen ons niet om, we willen in de voetsporen van Jezus. Daarom alleen maar Christelijk.

  Beantwoorden
 • 21 februari 2019 om 11:09
  Permalink

  Een toepasselijke.naam lijkt mij : Christelijk Evangelische Kerk .

  Beantwoorden
 • 21 februari 2019 om 11:24
  Permalink

  Niet ngk, niet gkv maar : GKN: Gereformeerde Kerk Nederland

  Terug naar af! maar dan zonder de toevoeging “vrijg”.
  Niet meer nodig dankzij de naamkeuze “PKN”!

  In Christus verbonden,

  Marijke Jongeneel

  Beantwoorden
  • 30 maart 2019 om 13:25
   Permalink

   GKN, dat kan niet Marijke Jongeneel, die kerk is er al, dat zijn de afgescheidenen van de GKV en een hereniging zal wel niet weer gebeuren hier op aarde.

   Beantwoorden
 • 22 februari 2019 om 09:51
  Permalink

  Terug naar de ‘BRON’ in alle facetten……….

  Hoe zou het zijn om te zeggen: Ik ga elke zondag naar de ‘Gereformeerde Bron’

  Beantwoorden
 • 22 februari 2019 om 17:16
  Permalink

  Christelijke Kerk in Nederland (CKN). We staan met elkaar, in verbondenheid en met onze open armen middenin de samenleving.

  Beantwoorden
 • 22 februari 2019 om 19:34
  Permalink

  Mijn idee: G.K.N. Gereformeerde Kerk Nederland Dit in navolging van de PKN

  Beantwoorden
 • 26 februari 2019 om 20:51
  Permalink

  Ik zou gaan voor: Verenigd Gereformeerde Kerk ofwel de VGk. Het gereformeerde karakter mag best behouden blijven en het ‘verenigd’ benadrukt de terugkeer van een ‘volksdeel’. Toch ?

  Beantwoorden
 • 28 februari 2019 om 23:32
  Permalink

  PGN. Protestantse Gemeente in Nederland. Als klinkende opmaat naar de volgende tussenstap: hereniging met de PKN.

  Beantwoorden
 • 3 maart 2019 om 15:02
  Permalink

  Het lijkt mij toe dat de naam in ieder geval het meervoud ‘kerken’ moet bevatten. We vormen nu twee verbanden van kerken. Het wordt één verband. De plaatselijke kerk blijft het uitgangspunt. Zij werken in een landelijk verband samen. Dat moet ook duidelijk zijn in de overkoepelende naam. Die zou kunnen zijn: Verband van Gereformeerde Kerken. De plaatselijke kerk kan dan eventueel een eigen naam kiezen.

  Beantwoorden
 • 4 maart 2019 om 09:38
  Permalink

  Wij worden straks een verenigde gereformeerde kerk in Nederland…laat dat dan de nieuwe naam zijn Verenigde Gereformeerder Kerk in Nederland (VGKN). Bewust gekozen voor Kerk en niet Kerken want er zijn meer kerken in ons land die zich Gereformeerd noemen en die er niet bij horen zoals de Oude Gereformeerden etc…echter de GKV en NGK zijn Gerefomeerde kerken die gaan verenigen.

  Beantwoorden
 • 4 maart 2019 om 20:30
  Permalink

  Kerk in Operatie (het zal vast nog lang duren voor de wonden geheeld zijn, maar we zijn ook al in beweging)

  Beantwoorden
 • 5 maart 2019 om 09:33
  Permalink

  Mijn voorstellen op volgorde van voorkeur:
  (1) GKnN – Gereformeerde Kerken in Nederland; waarbij de kleine n het meervoud accentueert.
  (2) NGKn – Nederlands Gereformeerde Kerken – met weer die meervouds-n; ik ben het eens met de opmerking hierboven: een gebaar naar de huidige NGK; laten we onszelf niet verliezen in een zinloze woordenwisseling over het punt dat ‘onze’ naam dan zou verdwijnen, kom nou toch.
  Aandachtspunt: denk ook aan de vraag hoe je onze Nederlandse naam + afkorting vertaalt naar het Engels: (1) RCsN, (2) DRCs.
  De plaatselijke gemeente zal dan als afkorting zoiets moeten krijgen: GKn (NGKn) -gedachtestreepje – plaatsnaam (voorbeeld: GKn-Enumatil of NGKn-Enumatil)

  Beantwoorden
 • 5 maart 2019 om 17:34
  Permalink

  SCK Samengevoegde Christelijke Kerken

  SCK Samenwerkende Christelijke Kerken

  CKO Christelijke Kerken in Opbouw

  Beantwoorden
 • 25 maart 2019 om 15:45
  Permalink

  Mijn naam suggestie is:

  Herenigde Gereformeerde Kerk (afgekort HGK).
  ( Een hereniging is het weer samen komen van twee ooit uit elkaar gegane personen of afgesplitste naties of organisaties).

  Beantwoorden
 • 25 maart 2019 om 21:07
  Permalink

  Mijn idee voor een naam voor dit nieuwe verband van kerken zou zijn:

  Evangelische Gereformeerde Kerken

  Dit in navolging van de zusterkerken in Duitsland: Evangelisch Reformierte Kirche.

  Beantwoorden
 • 2 april 2019 om 14:17
  Permalink

  In volgorde van voorkeur:

  1. Katholiek Gereformeerde Kerken. (K drukt het inclusieve uit). Alternatief: Oecumenisch Gereformeerde Kerken.
  2. Evangelische Gereformeerde Kerken. (E = adjectief van Evangelie)
  3. Herenigde Gereformeerde Kerken (H drukt het feit van het weer bijeenkomen na een scheiding uit én de verwondering daarover)

  Wijsheid toegewenst bij het maken van de keuze!
  .

  Beantwoorden
 • 2 april 2019 om 15:16
  Permalink

  Ik zie zoveel reacties en allemaal klinken ze goed en logisch.
  Lastig zeg.

  Misschien moeten we eerst God bidden om wijsheid voor een juiste naam

  Beantwoorden
 • 3 april 2019 om 10:15
  Permalink

  Eerder ook genoemd, Evangelisch Gereformeerde Kerken.

  Kerken die zich baseren op de wezenlijke grondslag, het Evangelie, daarbij aangevend dat ze die boodschap niet voor zichzelf hebben, maar ook willen uitdragen in de wereld.

  Gereformeerd, de traditie waarin deze kerken staan.
  Deze combinatie maakt het mogelijk ook los te komen van hoe ‘buiten’ wel tegen onze kerken/kerkverbanden aankijkt, toch wel behorend tot de orthodoxe hoek. En dat imago moet je eigenlijk niet willen.
  Ook de volgorde van de beide begrippen is niet geheel onbelangrijk, vooral als ook wordt afgekort. Hoewel, de wereld misschien wel het idee moet hebben dat er een steekje aan je los zit als je vanuit volle overtuigen christen bent en kerk wil zijn.

  Verder hoop ik dat we niet opgezadeld worden met een afkortingsnaam waarin allerlei letterkundige spelletjes gespeeld worden. Laat de naam staan voor wat onze kerken (willen) zijn.
  Laat onze naam ook niet als een reactie op andere denominaties gevormd worden.

  Beantwoorden
 • 3 april 2019 om 19:27
  Permalink

  GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) heeft ook mijn voorkeur. Door iets als ‘verenigd’ toe te voegen blijf je in de naam verwijzen naar de pijn die er geweest is door de scheiding.
  Het lijkt me mooi, als uitdrukking van eenheid, om de naam zo basaal mogelijk te houden.

  Beantwoorden
 • 5 april 2019 om 12:41
  Permalink

  Verband van Gereformeerde Kerken.
  In de gereformeerde kerken is de plaatselijke kerk de basis. Nu vormen we twee verbanden van kerken. Het wordt één verband.
  Wat accent op verband maakt dat principe duidelijk. De naam biedt ook een gemakkelijke toegang voor andere kerken om zich aan te sluiten.

  Beantwoorden
 • 7 april 2019 om 22:42
  Permalink

  Protestantse Kerken voor Gerechtigheid (n.a.v. Micha)
  Gereformeerde Kerken voor Gerechtigheid (n.a.v. Micha)
  Micha Kerken
  Evangelisch Gereformeerde Kerken
  Evangelisch Protestantse Kerken
  Kerken van Hoop
  De Vernieuw(en)de Kerken
  Onorthodox Gereformeerde Kerken (onorthodox in de zin van grensverleggend)
  #naamNGKV

  Beantwoorden
 • 9 april 2019 om 20:14
  Permalink

  Nieuw Gereformeerde Kerk
  Omdat we niet traditioneel willen zijn maar wel gereformeerd en vernieuwend!

  Beantwoorden
 • 13 april 2019 om 13:48
  Permalink

  Wat een namen zijn er al genoemd. Gereformeerde Kerk(en) Nederland, is mooi, maar daar zijn ere al van, al zijn ze maar klein. Nederlands Gereformeerde Kerken, is ook mooi, maar voor sommigen misschien toch te moeilijk. Beter is denk ik dat beide partijen aan een nieuwe naam moeten wennen.
  We schuiven steeds meer op naar de Evangelische kerken dus stel ik voor en dat is ook al genoemd: Evangelisch Gereformeerde Kerken. Maar niet Evangelische, dat is niet mooi.
  Sterkte en succes.

  Beantwoorden
 • 25 april 2019 om 09:11
  Permalink

  Algemene Christelijk Kerk
  A C K (nederland) n.a.v. Efeziërs 2:19-21
  “ Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van GOD, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met CHRISTUS JEZUS zelf als de hoeksteen.
  Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de HEER, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar GOD woont door zijn GEEST. “

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *