Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is.

We noemen hem Robert Jan….

Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde vraag gesteld: hoe gaat die nieuwe kerk dan heten? Als Regiegroep die het proces begeleidt, laten we graag alle kerkleden meedenken. Ideeën en suggesties zijn welkom bij regiegroep@ngk.gkv.nl.

De vraag naar een nieuwe naam is een terechte vraag. Bij een baby wil je het ook niet alleen maar hebben over ‘het kind’. Je noemt het kind bij zijn naam. Je spreekt hem ermee aan. Dit ben je. Zo wil je ook de nieuwe kerkgemeenschap bij zijn naam kunnen noemen. Een naam waarin ook iets doorklinkt van: ja, dit zijn we.

Herkenbaar, inhoudelijk en onderscheidend
We zoeken dus een gezamenlijke naam voor de opnieuw gevormde kerkgemeenschap. Dat is niet meteen de naam die op de kerkgebouwen hoeft te staan. Die hebben vaak al mooie roepnamen: Voorhof, Lichtboog, Ontmoetingskerk. Wat we zoeken is eerder een achternaam. Zoals we nu GKv of NGK heten. Een familienaam geeft aan hoe we samen heten. Die naam maakt duidelijk dat we met al onze verschillen toch één zijn.
We zoeken ook een herkenbare naam. Graag één met inhoud. Onderscheiden van andere kerknamen, en toch ook weer passend in de brede familie van verschillende kerkgenootschappen.

Naar die naam zoeken we als Regiegroep. Voor de komende Generale Synode en Landelijke Vergadering willen we met een goed voorstel komen. We vragen alle kerkleden om mee te denken. Iedereen kan meedoen, alleen of samen als jeugdclub of bijbelstudiekring. Kom maar op met ideeën en suggesties! Wees creatief. Zoek een naam die nieuw is of juist traditioneel. Teken een logo of schrijf een onderbouwde mail. Een plotselinge inval mag ook: zet ‘em bijvoorbeeld in een tweet met de hashtag #naamNGKV.  Zo hopen we de naam te vinden waarvan we samen zeggen: ja, dit zijn we!

Bedenk de beste naam
Graag hebben we half april heel veel ideeën binnen.
De mail kun je sturen naar Regiegroep@ngk.gkv.nl.
Heb je inhoudelijk inspiratie nodig, lees dan het document Verlangen naar een nieuwe kerk.

Auteur: Rob Vreugdenhil, lid Regiegroep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *