Nieuwe regio’s, nieuwe kansen

image_pdfimage_print

‘Het hart van het kerkverband klopt in de regio’s. Daar ontmoeten de kerken elkaar.’ Dat is de openingszin van de Handreiking nieuwe regio’s, die ruim een jaar geleden geschreven en verspreid is. De huidige 28 classes (GKv) en 8 regionale vergaderingen (NGK) worden bij de eenwording van de beide kerkgenootschappen samengevlochten tot 28 nieuwe regio’s. In alle regio’s behalve Zeeland verandert de groep van kerken die op regionaal niveau samenwerken.

De Regiegroep Hereniging stelde bij de publicatie van de Handreiking: de nieuwe regio’s moeten zelf zorgen dat ze ook daadwerkelijk gevormd worden en gaan functioneren. Het advies was om tijdig te beginnen met kennismaking, en dan te bespreken of er een voorbereidingscommissie nodig is om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie te begeleiden.
Recent heeft de Regiegroep gepolst hoe het er in de nieuwe regio’s voorstaat en of er een begin gemaakt is met de kennismaking en de inrichting van het samenwerkingsverband. De uitkomsten van een informatieve belronde laten een wat wisselend beeld zien, maar over het algemeen zijn de kerken vol goede moed aan de samenwerking begonnen.

Samenroepende kerk
In elke regio is een kerk aangewezen als initiatiefnemer om de kerken die samen een nieuwe regio gaan vormen bij elkaar te roepen. De meeste samenroepende kerken hebben die taak inmiddels op zich genomen. Vrijwel alle kerken zijn al eens in het nieuwe regionale samenwerkingsverband bij elkaar geweest om met elkaar kennis te maken of hebben op korte termijn een eerste bijeenkomst gepland staan. Waar niet alle regio’s zich van bewust zijn is dat er kort na de eenwording in mei al een eerste officiële regiovergadering moet plaatsvinden om afgevaardigden te kiezen naar de in het najaar van 2023 geplande synode van Deventer. Zij zullen daar binnenkort nogmaals expliciet aan herinnerd worden.

Meedoen
In de meeste nieuwe regio’s doen alle kerken die erbij ingedeeld zijn daadwerkelijk mee in dat samenwerkingsverband. Van een handjevol plaatselijke kerken is nog niet duidelijk of ze na de eenwording van NGK en GKv deel willen gaan uitmaken van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. De Handreiking nieuwe regio’s zegt over kerken met moeiten en bezwaren: Er is bij de start van de nieuwe regio’s alle ruimte om over die moeiten en bezwaren met elkaar in gesprek te gaan. Vertrouwen moet groeien en dat groeiproces kost tijd. Het gebeurt vooral als kerken samen op weg gaan achter Christus aan, en bij een open Bijbel het aangezicht van God zoeken.
Voor drie GKv-kerken, namelijk Capelle aan den IJssel-Noord, Vroomshoop en Urk, geldt dat ze al hebben besloten om niet mee te gaan bij de eenwording.

Model
Van regio’s wordt verwacht dat ze een eigen regeling opstellen waarin ze vastleggen welke kerken in haar vertegenwoordigd zijn, wanneer en hoe de vergaderingen worden gehouden en wie welke taken heeft. Sommige kerken zijn daar al mee bezig geweest, maar andere wachten nog op het model dat daarvoor in de maak is. Dat model staat naar verwachting half maart op deze website. In de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, die nu al op de homepage staat, is ook de nodige informatie te vinden. Die Handreiking wordt geregeld uitgebreid en aangevuld. Op de homepage staat altijd de meest actuele versie.

Alles over de nieuwe regio-indeling en welke consequenties die heeft voor de plaatselijke kerken vind je in de Handreiking nieuwe regio’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *